Erasmus + - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Erasmus +

Projekt "Otwarci mimo ograniczeń" realizowany jest we współpracy ze szkołą im. Aleksandra Herculano w Santarem w Portugalii. Jego celem jest wzmocnienie kondycji psychofizycznej uczniów w czasie i po pandemii. Poprzez działania w kontakcie z naturą, poznawanie dziedzictwa kulturowego, aktywności zdrowotne i poznawanie się realizujemy cele ekologiczne, cyfrowe, włączania i obywatelskie. Rezultatem projektu będzie ebook z dobrymi praktykami oraz umiejętności uczniów: językowe, cyfrowe, pracy w grupie, a także przyrost wiedzy z zakresu kultury europejskiej, języka angielskiego, ekologii, sposobów na spędzanie wolnego czasu i integrację.

1
2