Szkoła dostępna dla wszystkich - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Szkoła dostępna dla wszystkich

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego.