Lekcja: Enter.zip! - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Lekcja Enter.zip!

„Lekcja: Enter.zip!” jest projektem edukacji cyfrowej skierowanym do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone były bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiadywali się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.