Znamię! Znam je? - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Znamię! Znam je?

„Znamię! Znam je?” – jest to krajowy program edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych klasy VII i VII oraz szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Organizatorami programu są: Akademia Czerniaka stanowiąca sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Cele programu:

  • upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków,
  • nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania czerniaka,
  • nauczenie regularnego samobadania skóry,
  • przekazanie wiedzy o czynnikach podnoszących ryzyko zachorowania na czerniaka oraz zasadach ochrony przed tym nowotworem.
Program realizowany jest w klasach siódmych.