"UNPLUGGED" - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Cele programu:

 • ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich, jak:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Program koordynowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
W naszej szkole Unplugged jest realizowany od 2023 roku, przez panią Marlenę Sobieszczańską.

Autorka notatki: Marlena Sobieszczańska

Napis Unplugged Program profilaktyki uniwersalnej