Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Ważne

ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU!!!

Szanowni Państwo, przypominamy, że do szkoły, do której dostanie się Państwa dziecko będzie trzeba dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty (dotyczy to także uczniów zwolnionych z egzaminu). Nieodebrane jeszcze zaświadczenia można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00.
 

Ważne

Karta rowerowa

Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy wszystkich, którzy pomyślnie zdali egzamin praktyczny i teoretyczny, do odebrania swoich kart rowerowych w sekretariacie szkoły od 2 lipca do 2 sierpnia 2024 r.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia tożsamości.

Gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli ten ważny dokument!

Informacja

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczebnych na rok szkolny 2024/2025