Szkoła z klasą - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Program Szkoła z klasą

Celem programu jest rozwijanie wśród nauczycieli i uczniów

  • poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny proces kształcenia
  • umiejętności współpracy, pracy zespołowej i dbania o dobre relacje w szkole
  • krytycznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.