Po zdrowie i trzeźwy umysł - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Po zdrowie i trzeźwy umysł

Zajęcia profilaktyczne dla klas młodszych

W dniach 11 – 13 grudnia wśród uczniów klas pierwszych zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne mające na celu profilaktykę uzależnień oraz omówienie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poruszana była tematyka zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Podsumowaniem zajęć profilaktycznych było wykonanie przez uczniów plakatów informacyjnych dotyczących sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.

Prezentacje multimedialne

W ramach realizacji zadania uczniowie klasy 7b przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące roli białek, prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, zagrożeń wynikających z nadmiernego spożywania cukru. 12 grudnia podczas wspólnego spotkania wszystkich uczniów klas siódmych przedstawiono przygotowane prezentacje. Wykonano doświadczenia obrazujące wpływ alkoholu etylowego na białka. Badano także właściwości różnych produktów spożywczych.

Zawody sportowe

14 grudnia odbyły się szkolne zawody sportowe dla uczniów pierwszych klas. Uczestnicy zadania byli zachęcani do aktywności fizycznej jako sposobu spędzania czasu wolnego. Mieli okazję do między klasowego współzawodnictwa zgodnie z zasadami fair play. W dniu imprezy została zorganizowana wystawa przygotowanych przez uczniów plakatów informacyjnych podsumowujących zajęcia profilaktyczne, w których dzieci brały udział.

Efekty projektu

Realizując zadanie podniesiono ogólną sprawność fizyczną uczniów, propagowano spędzanie czasu bez substancji uzależniających, stworzono uczestnikom możliwość aktywnego spędzania czasu w sposób zorganizowany, pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny. Z powodzeniem zintegrowano grupę rówieśniczą. Zwrócono uwagę na samoakceptację i pozytywną samoocenę, pielęgnowanie kontaktów z innymi ludźmi. Kształtowano wspólne upodobania i postaw emocjonalne. Skutecznie zwiększono wiedzę na temat uzależnień i sposobów jak ich uniknąć. Zwiększono kompetencje w zakresie radzenia sobie z stresem, problemami dotyczącymi różnego rodzaju uzależnień oraz nie stosowania zachowań przemocowych. Dodatkowo uświadomiono uczniom klas siódmych zagrożenia wynikające z nadmiernego spożywania cukru oraz dzięki przeprowadzonym doświadczeniom chemicznym zobrazowano wpływ alkoholu etylowego na białka. Zbadano także właściwości różnych produktów spożywczych.

Autorka notatki: Izabela Litwin