Przedsiębiorcze dzieciaki - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Przedsiębiorcze dzieciaki

Główne cele projektu:

  • kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń;
  • inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości;
  • promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostaje przeprowadzonych 15 cykli bezpłatnych warsztatów dla 350 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Lublin. Każdy cykl składa się z pięciu tematycznych spotkań:

  • „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
  • „Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”
  • „Moja pasja, talent”
  • „Wizyta w firmie”
  • „Zakładamy własną firmę – eksperyment”.

Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych animatorów – studentów pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.