Razem w klasie - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Article heading icon

Razem w klasie

Razem w Klasie to inicjatywa mająca na celu zapewnienie wsparcia i narzędzi edukacyjnych dla szkół i innych placówek, do których uczęszczają uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.
Stworzono ten program, aby móc wspólnie nauczycielkami i nauczycielami budować mosty między różnymi kulturami i doświadczeniami dzieci i młodzieży. Program koncentruje się na tworzeniu przyjaznego i integracyjnego środowiska, które będzie wspierające dla każdego ucznia i uczennicy. Szkoła może być przestrzenią, w której każda młoda osoba, bez względu na pochodzenie i trudne doświadczenia, może pielęgnować swoje talenty i posiadać równe szanse rozwoju.