• Sobota, 2 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Zebrania z Rodzicami

Zebrania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów odbędą się według harmonogramu:

  • klasy 4 – 8 – 12 września 2023 r. (wtorek) o godzinie 17.00
  • klasy 1 – 3 – 13 września 2023 r. (środa) o godzinie 17.00

Listy na których będą podane numery sal w których odbędą się zebrania będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły.

Skip to content