• Wtorek, 28 marca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

ZARZĄDZENIA 2021/2022


02-11-2021
Zarządzenie nr 45 Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 3.11.2021 r. do 12.11.2021 r.

23-09-2021

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W LUBLINIE z dnia 23 września 2021 roku w sprawie czasowego zawieszenia dodatkowych zajęć na basenie szkolnym.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz §16 ust 2 Statutu zarządzam, co następuje:
§ 1
Z uwagi na zwiększoną absencję chorobową ratowników wodnych niemożliwe jest zrealizowanie minimalnych wymagań odnośnie liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (rozporządzenie MSW z dnia 23.01.2012 r. w spawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego), polecam w okresie od dnia 24 września 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku zawiesić zajęcia profilowane na basenie oraz pozostałą działalność z tytułu wynajmów basenu… więcej w załączniku

12-09-2021
Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym zbiorem procedur pn. “System bezpieczeństwa SP30 w Lublinie w czasie pandemii COVID-19” i zobowiązuję do przestrzegania zawartych w nim ustaleń. 

biblioteka 2p30

Tagi

Skip to content