• Sobota, 2 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

WYBRANE ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO – INFORMACJE

Na prośbę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informujemy, że na stronie www.policja.pl zostały zamieszczone materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące znowelizowanych przepisów ruchu drogowego w zakresie korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch, które weszły w życie z dniem 20 maja 2021 r. na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720).  

W przygotowanych materiałach znajduje się m.in. tabela opracowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, która będzie pomocna dla nowo zdefiniowanych użytkowników, linki do stron oraz film Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pn. Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. zmianie uległy poszczególne przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych. Stosowna informacja została zamieszczona na stronie: www.lubelska.policja.gov.pl. Nowe regulacje prawne w tym zakresie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, a także wprowadzenie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Mając na względzie Państwa troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas drogi do i ze szkoły, w szkole, w domu, jak również w czasie wolnym, w tym prawidłowe korzystanie z dostępnych środków transportu oraz podnoszenie świadomości w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego zachęcamy Państwa do zapoznania się opracowanymi materiałami i odpowiednie ich wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznej.

Linki do stron:
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/203295,Zasady-korzystania-z-hulajnog-elektrycznych-urzadzen-transportu-osobistego-urzad.html
https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/115033,Zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego-od-1-czerwca-2021-r.html

Źródło: www.policja.pl, www.lubelska.policja.gov.pl.

Skip to content