• Niedziela, 29 listopada 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

WAŻNE! W sprawie odpisów za obiady

Szanowni Rodzice!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, że od 19.10.2020 r. został zmieniony regulamin szkolnej stołówki.
Na podstawie tych zmian, wprowadziliśmy możliwość odwoływania obiadów w poniedziałki do godziny 8:30 na ten dzień oraz w pierwszy dzień po dniach wolnych od zajęć dydaktycznych również do godziny 8:30.
W inne dni tygodnia odpisy będą przyjmowane jak dotychczas do godziny 12:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.

Starszy Intendent Jagoda Ziemoląg