• Poniedziałek, 13 lipca 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Zebrania

Zebrania z rodzicami odbędą się wg harmonogramu:

4 lutego 2020 roku, godzina 17.00 – zebranie rodziców uczniów klas 0 – 3.
5 lutego 2020 roku, godzina 17.00 – zebranie rodziców uczniów klas 4 – 8.

Zebrania z rodzicami odbędą się wg harmonogramu:
– 4 grudnia 2019 roku, godzina 17.00 – zebranie rodziców uczniów klas 4 – 8.
– 5 grudnia 2019 roku, godzina 17.00 – zebranie rodziców uczniów klas 0 – 3.

KONSULTACJE

W dniu 22 października 2019 roku w szkole odbywać się będą konsultacje dla rodziców uczniów klas 1 – 3 (godz.17.00 – 19.00).

Natomiast w środę 23-10-2019 konsultacje dla rodziców uczniów klas 4 – 7 (godzina 17.00 – 19.00).
Rodzice uczniów klas 8 tego dnia o godzinie 17.00 spotykają się w stołówce szkolnej na spotkaniu z dyrektorem i pedagogiem szkolnym,  dotyczącym egzaminu ósmoklasisty, dostosowań warunków pisania egzaminu, rekrutacji, balu ósmoklasisty. Po spotkaniu z dyrektorem spotkanie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami uczącymi.

Zebrania z rodzicami odbędą się wg harmonogramu:
– 10 września 2019 roku, godzina 17.00 – zebranie rodziców uczniów klas 0 – 3.
– 11 września 2019 roku, godzina 17.00 – zebranie rodziców uczniów klas 4 – 8.