• Sobota, 24 lipca 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

„Przypominamy, że od września 2020r. odpisy z obiady można zgłaszać do intendenta telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 12:00.
Odpisy zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane w rozliczeniu”

UWAGA!
Z uwagi na nadpłatę za obiady w klasach 4-8 w wysokości 17,50 ( z października), proszę nie wpłacać za maj, a w opłacie za czerwiec proszę pomniejszyć należność o pozostałe 3,50 zł.
Informację o ewentualnych dodatkowych odpisach  nadpłatach/niedopłatach można uzyskać przez dziennik elektroniczny(adresat- Jagoda Ziemoląg).

Informujemy, że poszczególne opłaty za wyżywienie na miesiąc czerwiec 2021r. wynoszą:

Opłaty dla oddziału przedszkolnego „0” : do zapłaty 162 zł
20 dni x 7,50zł= 150 zł + 12 zł za śniadania i podwieczorki w dniach 25-17.05

Informację o ewentualnych dodatkowych odpisach za maj można uzyskać telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny (adresat- Jagoda Ziemoląg).

Należności proszę wpłacać na numery kont indywidualnych (dotyczy oddziału przedszkolnego)

Opłaty dla klas 1-8
16 dni x 3,50 zł=56,00 zł (obiady będą wydawane do 24.06 włącznie)

Informację o ewentualnych dodatkowych odpisach  nadpłatach/niedopłatach można uzyskać telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny (adresat- Jagoda Ziemoląg.

Proszę o terminowe wpłaty i uregulowanie niedopłat.

Dla pracowników korzystających z obiadów  do dnia  24.06: 16 dni x 5,00 zł=80,00 zł
Dla pracowników korzystających z obiadów  do dnia  30.06: 20 x 5,00 zł= 100,00 zł

Informuję, że w dniach 3 oraz 4 czerwca obiady nie są wydawane. Dni te nie zostały wliczane do należnych opłat.

26-04-2021
Szanowni Państwo!
Uczniowie klas 1-3 uczęszczający na obiady szkolne w kwietniu nie mają opłat za obiady z tytułu nadpłaty za miesiąc marzec ( przerwa w nauce stacjonarnej od dnia 15 marca 2021 r.). Podstawowa nadpłata z marca wynosi 45,50 zł. Taka też kwota przechodni na kwiecień, a następnie na maj. Proszę o uregulowanie zaległości, jeśli jeszcze nie są opłacone poprzednie miesiące.
O odpisach dodatkowych, nadpłatach, niedopłatach można uzyskać informację przez dziennik elektroniczny ( adresat: Jagoda Ziemoląg).
I grupa: dzieci uczęszczająca do szkoły w dn. 26, 27 kwietnia są wliczane do obiadu ( te, które zostały zapisane od 2020r), jeśli dziecko nie przychodzi do szkoły-proszę o zgłaszanie odpisów telefonicznie 81 744 61 10 wew.28 lub przez dziennik.
II grupa: dzieci uczęszczająca do szkoły w dn. 28. Kwietnia są wliczane do obiadu ( te, które zostały zapisane od 2020r), jeśli dziecko nie przychodzi do szkoły-proszę o zgłaszanie odpisów telefonicznie 81 744 61 10 wew.28 lub przez dziennik.
W dniach 29, 30 kwietnia nie odbywają się zajęcia szkolne z powodu dni wolnych ogłoszonych przez Dyrektora Szkoły. W te dni sprawowana będzie opieka ( dyżur) nad dziećmi, które zostały na ten dyżur zapisany przez rodziców. W te dni będą wydawane obiady.  Jeśli dziecko jest zapisane na obiad i zostało zgłoszone na dyżur-opłata za obiad będzie naliczana.

Na teren stołówki uczniowie mogą wejść po uprzedniej dezynfekcji rąk przy wejściu oraz stosując się do wytycznych GISu i wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie placówki. Użytkownicy stołówki zobowiązani są do zachowywania reżimu sanitarnego.
Ilość uczniów na terenie stołówki uzależniona jest od ilości wolnych miejsc przy stolikach.

Z uwagi na problemy techniczne z dostępem do aplikacji UONET+ OPŁATY prosimy o wypłaty za obiady na wrzesień na numery kont:

Uczniowie klas 1-8 oraz pracownicy:

54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

Oddział przedszkolny „0”:

39 1240 1503 1111 0010 0156 3310

W związku z problemami technicznymi dot. Generowania kont indywidualnych, termin płatności został przesunięty do 11.09.2020r.

UWAGA!!!
O odpisach można dowiedzieć się u intendentki szkoły.
Nie wolno odliczać dni nie zgłoszonych.
Dzieci zobowiązane są do noszenia kart obiadowych.
Prosi się rodziców o terminowe i regularne opłaty z wyżywienie.


Jadłospis:

Z przyczyn niezależnych od kuchni jadłospis może ulec zmianie.