• Niedziela, 28 maja 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

INFORMACJA

W związku ze zmianą organizacji pracy od dnia 15 marca 2023 roku we wszystkich sprawach dotyczących korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, proszę zwracać się wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Duplikaty kart elektronicznych będą wydawane w p. nr 4 (przy kuchni) w godzinach 11.00-12.00

INFORMACJA

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSZĘ WPŁACAĆ NA INDYWIDUALNY NR KONTA

Opłaty za posiłki w miesiącu maju 2023 r. wynoszą:

Oddział przedszkolny:

16 dni x 10,00 zł = 160,00 zł (22, 23, 24, 25 maja – Egzaminy kl. VIII- nie ma posiłków )

Uczniowie klas 1-8:

16 dni x 5,00 zł = 80,00 zł (22, 23, 24, 25 maja – Egzaminy kl. VIII- nie ma posiłków )

Pracownicy szkoły:

Stawka za 1 dzień wynosi 12,20 zł.

Płatności należy uregulować do 10-ego dnia każdego miesiąca. Niedopuszczalne jest opłacenie posiłków bez wcześniejszego złożenia deklaracji, oraz nie opłacanie bez złożenia rezygnacji.

UWAGA:

BARDZO PROSZĘ RODZICÓW, KTÓRZY NIE OPŁACILI NALEŻNOŚCI ZA POPRZEDNIE MIESIĄCE O JAK NAJSZYBSZE UREGULOWANIE ZALEGŁOŚCI.

Nieobecności proszę odpisywać samodzielnie przez dziennik zgodnie z zapisami w „REGULAMINIE KORZYSTANIA…” dostępnym na stronie SP_30.

W przypadku zagubienia karty należy dokonać wpłaty 15 zł na konto szkoły nr: 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525, opis „za duplikat karty elektronicznej, imię, nazwisko i klasa ucznia”, duplikat zostanie wyrobiony w dniu wpływu środków na konto i będzie do odebrania w pokoju nr 4 (przy kuchni)

Otrzymuję dziesiątki wiadomości z pytaniami, na które odpowiedzi zawarte są w większości w „REGULAMINIE KORZYSTANIA…” dostępnym na stronie SP_30, bardzo proszę  o zapoznanie się. Często nie jestem w stanie w godzinach pracy na nie odpowiedzieć  (ponad 700 stołowników) także w takich sytuacjach będę odsyłała do „REGULAMINU …”

Godziny pracy intendentki:  6.00 – 14.00

JEŚLI BĘDĄ SYTUACJE, ŻE WG. PAŃSTWA W DZIENNIKU JEST NIEZGODNOŚĆ PROSZĘ O  ZGŁASZANIE BĘDZIEMY ANALIZOWAĆ I POPRAWIAĆ.

BARDZO PROSZĘ UREGULOWAĆ OPŁATY Z POPRZEDNICH MIESIĘCY.

Harmonogram wyjść na obiady klas I-III w roku szkolnym 2022/23:


Jadłospis:

Z przyczyn niezależnych od kuchni jadłospis może ulec zmianie.

Skip to content