• Wtorek, 27 października 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

„Przypominamy, że od września 2020r. odpisy z obiady można zgłaszać do intendenta telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 12:00.
Odpisy zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane w rozliczeniu”

Informujemy, że opłata za wyżywienie w październiku wynosi:

Oddział przedszkolny „0”- 22dni x 7,5zł=165zł

Uczniowie klas I-VIII – 22 x 3,5zł= 77zł

Prosimy o wpłaty w terminie do 5 października na dotychczasowe konta.

Informujemy, że obiady dla klas 4-8 będą wydawane podczas dwóch długich przerw o godz:

12:10-12:30 ( KLASY 4,6)
13:15-13:35   ( KLASY 5,7,8)

Na teren stołówki uczniowie mogą wejść po uprzedniej dezynfekcji rąk przy wejściu oraz stosując się do wytycznych GISu i wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie placówki. Użytkownicy stołówki zobowiązani są do zachowywania reżimu sanitarnego.
Ilość uczniów na terenie stołówki uzależniona jest od ilości wolnych miejsc przy stolikach.

Z uwagi na problemy techniczne z dostępem do aplikacji UONET+ OPŁATY prosimy o wypłaty za obiady na wrzesień na numery kont:

Uczniowie klas 1-8 oraz pracownicy:

54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

Oddział przedszkolny „0”:

39 1240 1503 1111 0010 0156 3310

W związku z problemami technicznymi dot. Generowania kont indywidualnych, termin płatności został przesunięty do 11.09.2020r.

UWAGA!!!
O odpisach można dowiedzieć się u intendentki szkoły.
Nie wolno odliczać dni nie zgłoszonych.
Dzieci zobowiązane są do noszenia kart obiadowych.
Prosi się rodziców o terminowe i regularne opłaty z wyżywienie.


Jadłospis:

Z przyczyn niezależnych od kuchni jadłospis może ulec zmianie.