• Niedziela, 27 września 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Ubezpieczenie ucznia w szkole… 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie ubezpieczeni są w towarzystwie Wiener.
Polisa Seria i Numer PWB 382343.
Składka wynosi 50 zł za rok kalendarzowy (drugie i kolejne dziecko 50 % składki ) i obejmuje ochroną Państwa dzieci a całym świecie. Ubezpieczenie jest dobrowolne.
Główne świadczenia:

  • •Suma ubezpieczenia NW: 19 tys. zł(190zł za 1% uszczerbku)
  • •Pogryzienia: 200 zł jednorazowo(48 godzin w szpitalu)
  • •Koszty leczenia: 5700 zł (lekarstwa oraz prywatne wizyty lekarskie)
  • •Pobyt w szpitalu w wyniku NNW oraz choroby: 40 zł za dzień(min. 1 dni/2 dni)
  • •Koszty nabycia środków specjalnych: 5700 zł(protezy, stabilizatory itp.)
  • •Rehabilitacja: 5700 zł
  • •Poważne zachorowanie lub operacje chirurgiczne: 500 zł (jednorazowo)
  • •Odbudowa zęba stałego po wypadku w skutek NW: 500 zł za jeden ząb

Termin wpłacania składek – do 25 września (wpłaty  dokonujemy  na konto Rady Rodziców (w tytule imię i nazwisko dziecka, klasa, NNW ) lub u skarbnika klasowego). Do każdego ubezpieczenia potrzebna jest oświadczenie. Należy je przekazać przedstawicielowi Rady Rodziców na pierwszym zebraniu, do pobrania w zakładce Rada Rodziców.