• Sobota, 10 czerwca 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Szkoła z klasą 2.0

Szkoła z Klasą to ogólnopolski program realizowany od 2002 r. Koncepcja programu oparta jest na metodzie design thinking, która pomaga tworzyć rozwiązania w oparciu o oczekiwania i rzeczywiste potrzeby.

Osiągnięcia SP 30 w Ogólnopolskim Programie Szkoła 2.0 w roku szkolnym 2018/2019:
W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła zdobyła trzy odznaczenia Dobrej Praktyki  i dziewiąty już Certyfikat Szkoły z  Klasą 2.0!
Odznaczenia Dobrej Praktyki otrzymaliśmy za wyróżniające się działania Zespołu 2.0, w obszarze Otwartość, opisane i opublikowane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 przez p. Joannę Poniatowską, w taki sposób, by inni nauczyciele mogli je wykorzystać w swojej pracy. Nasze materiały wyróżniały się pomysłowością, innowacyjnością i kreatywnością.
Sukces Szkoły jest zasługą wspólnej pracy zespołu nauczycieli, którzy zrealizowali projekt: Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy” w ramach wybranego dla szkoły celu: Otwartość. Projekt  ten wprowadza do szkoły nowe rozwiązania i zmianę w szkole na lata. Jest uniwersalny, ponieważ w jego realizacji mógł uczestniczyć i znaleźć dla siebie miejsce każdy uczeń, od klasy 1 do 3 gimnazjalnej. 
Nasz Zespół 2.0:

 1. p. Beata Jezierska
 2. p. Joanna Poniatowska
 3. p. Kamila Choina
 4. p. Anna Dębicka
 5. p.Iwona Drozdowska-Orłowska
 6. p. Małgorzata Lasota Czubińska
 7. p. Ewa Malec
 8. p. Łukasz Moskal
 9. p. Anna Nakonieczna
 10. p. Anita Pasik
 11. p. Wojciech Pojęta
 12. p. Justyna Sójka
 13. p. Marcin Szymański
 14. p. Anna Widerska
 15. p. Elżbieta Wojtowicz
 16. p. Paulina Daniewska 


Cel dla szkoły: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  w jeszcze szerszym zakresie, wykorzysta TIK i nowatorskie metody nauczania  do kształtowania u uczniów otwartości, ciekawości świata (najbliższego otoczenia, kraju i świata), postawy szacunku i tolerancji, otwartości na inne kultury,  umiejętności poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań,  aby uczniowie byli przygotowani do dalszej edukacji, ale też do życia  w rozwijającym się społeczeństwie.

biblioteka 2p30

Tagi

Skip to content