• Niedziela, 28 maja 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Szkoła promująca zdrowie

Założenia ogólne programu

szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła realizuje program – Szkoła Promująca Zdrowie. Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

O promocji zdrowia

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy szkołą, w której cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania, aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia. Każdego dnia dbamy o porcję właściwego odżywiania i dawkę ruchu dla podtrzymania właściwej kondycji.

Zdrowo się odżywiamy

Z przeprowadzonej na początku przygotowań działań do ponownego starania się o certyfikat ankiety, wynikało, że 60%uczniów nie odżywia się zgodnie z zaleceniami dietetycznymi, często sięga po niezdrowe produkty i artykuły spożywcze. Uczniowie zamiast wartościowych produktów na drugie śniadania i szkolne przekąski przynosili chipsy, słodycze, paczki. Z rozmów przeprowadzonych z nauczycielami pełniącymi dyżur na stołówce szkolnej wynikało, że duża część uczniów nie je surówek i sałatek, które każdego dnia stanowią zdrowy dodatek do drugiego dania.

Uznaliśmy ten problem za ważny, ze względu na wyniki diagnozy i fakt, że dieta w okresie wczesnoszkolnym jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka, jego możliwości rozwojowe a co za tym idzie osiągnięcia szkolne.

Główną przyczyną zaistniałego problemu była niewłaściwa i niewystarczająca wiedza wśród uczniów na temat zdrowego żywienia, roli produktów spożywczych i ich znaczenia na funkcjonowanie i działanie organizmu. Kolejną przyczyną był brak prawidłowych nawyków sięgania po zdrowe i świeże artykuły spożywcze. Nie bez znaczenia jest też wpływ kampanii reklamowych zachęcających do zakupu i jedzenia chipsów, słodyczy i innych wysoko kalorycznych przekąsek.

Za najistotniejsze sposoby rozwiązania tego problemu uznaliśmy:

 • Dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania
 • Wpracowanie u uczniów zdrowych nawyków żywieniowych
 • Organizacja ciekawych zajęć dla uczniów z zakresu tematyki prozdrowotnej
 • Uświadomienie uczniom i rodzicom wpływu niezdrowego odżywiania dziecka na jego organizm

Zadania te realizujemy na zajęciach świetlicowych, lekcjach ze środowiska i przyrody. Organizujemy specjalne Noce w szkole, podczas, których uczniowie dowiadują się o roli odżywiania, samodzielnie uczą się komponować zdrowe posiłki i bawią ze wspólnie podczas sportowych zmagań. Atrakcją jest nocne pływanie w basenie, nauka sztuk cyrkowych, szkolna gra z patronem tego spotkania – Kaziem Zdrówko. Fotorelacje z tych działań w zakładce wydarzenia.

Lubimy ruch, rekreację i ciekawe lekcje wychowania fizycznego

Z drugiej ankiety, jaką przeprowadzono na początku programu, wynikało, że 70% uczniów spędza czas wolny od obowiązków i zajęć szkolnych i przed komputerem lub telewizorem. W czasie, w, którym mogliby pobiegać, pograć w różne gry ruchowe wolą biernie oglądać programy lub grać w gry komputerowe lub odwiedzać portale społecznościowe.

Główną przyczyną zaistniałego problemu jest duża popularność wśród dzieci i młodzieży gier komputerowych. Wiele z nich jest modna i „należy” je znać i grać w nie, by nie doznać wykluczenia z grupy rówieśników. Podobnie przynależność do popularnych portali społecznościowych powoduje zmniejszenie czasu na ruch i rekreację. Uczniowie deklarują, że chętnie spędzają czas na formach internetowych, rozmawiając z rówieśnikami, kreując swój wizerunek poprzez zamieszczane tam galerie. Działania te w znacznym stopniu zaburzają rytm dnia, zabierają czas, jaki młodzi ludzie mogliby poświęcić na zajęcia ruchowe w plenerze.

Uznaliśmy, ten problem za ważny ze względu ma wynik diagnozy i fakt, że brak ruchu lub jego niewielka ilość prowadzą do groźnych chorób, pogarszają ogólna kondycję i wydolność uczniów.

Za najistotniejsze sposoby rozwiązania tego problemu uznaliśmy:

 • Wzrost atrakcyjności zajęć lekcji wychowania fizycznego.
 • Włączenie do działań propagujących sport i ruch rodziców i społeczność lokalną.
 • Rozpropagowywanie zdrowego stylu życia poprzez działania rekreacyjne, informacyjne.
 • Monitorowanie wzrostu aktywności fizycznej i sprawności ruchowej uczniów.
 • Zwiększenie udziału uczniów w różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych.
 • Poszerzenie ofert szkoły o stworzenie klas o profilach sportowych.
 • Podejmowanie działań mających na celu propagowanie rowerów, jako zdrowego środka lokomocji.

Działania w tym obszarze to duży nacisk na uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego: przystąpienie naszych nauczycieli do programu „WF-z klasą”, wzbogacenia zajęć o spotkania z mistrzami sportu, duża ilość szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych. Naszą chlubą są szkolne Mini olimpiady organizowane od 9 lat. Zapraszamy na nie wszystkie lubelskie szkoły by wspólnie bawić się na sportowo. Mamy również klasy o profilach koszykarskim i pływackim. Uczniowie z tych klas każdego roku zajmują czołowe lokaty w zawodach i turniejach dla klas profilowanych.

Działania wykonane w szkole w ramach projektu

Działania od roku 2016

Działania do roku 2015

Noc w szkole
21 listopada 2014r.

Z 21 na 22 listopada po raz kolejny uczniowie spędzili „Magiczną noc” w szkole. Sportowe noce to część Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ( KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Impreza rozpoczęła się prezentacją dotyczącą zdrowego trybu życia, następnie odbyły się podchody na terenie szkoły podsumowane zdrową kolacją. Potem uczniowie uczestniczyli w zabawach cyrkowych. Kolejnym etapem imprezy były zawody sportowe w sali gimnastycznej i na basenie. Wreszcie czas na spokojny sen w gronie rówieśników, dla niektórych pierwszy raz poza domem. Impreza zakończyła się śniadaniem, po którym rodzice zabrali dzieci do domu.

Zabawy z chustą animacyjną
17 października 2014r.

Podczas długich przerw we wtorki i piątki na korytarzu przy salach 110-112 pani Agnieszka Jędrzejowska i pani Teresa Kubiak prowadzą zajęcia z chustą animacyjną. Uczniowie z klas młodszych wykazują się dużą sprawnością i chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych zabawach.

Serdeczna lekcja
2 października 2014r.

W dniu 02.10.2014r. klasa VA wraz nauczycielką przyrody Joanną Małyszko i rodzicami wybrała się na Plac Zamkowy w Lublinie celem odbycia „Serdecznej lekcji” organizowanej w ramach profilaktyczno-edukacyjnej kampanii Servier dla Serca. Zajęcia miały formę warsztatową i składały się z ćwiczeń i zabaw mających na celu kształtowanie świadomości i aktywnej postawy uczniów wobec zdrowego stylu życia. Podczas lekcji dzieci wsłuchiwały się w odgłosy bijącego serca, mierzyły sobie tętno, wskazywały zachowania mające pozytywny wpływ na zdrowie oraz rozróżniały produkty spożywcze i potrawy „dobre „ i „ złe” dla serca. Poza tym uczestniczyły w tematycznych grach i zabawach. Na koniec ułożyły taaakie duuuuże seeeerce!

Rajd rowerowy
20 września 2014r.

W dniu 20.09.2014 roku uczniowie oraz rodzice klasy IV d o profilu – koszykówka uczestniczyli w rajdzie rowerowym. Trasa rajdu przebiegała dookoła Zalewu Zemborzyckiego zakończonego grillem. Aktywne spędzanie czasu wolnego pozwoliło lepiej się poznać zarówno rodzicom jak i uczniom. Razem z wychowawcą klasy p. Anną Parzymies – Wach, która również aktywnie brała udział w rajdzie, zaplanowano kolejne rowerowe wycieczki. Wszyscy dobrze się bawili i już nie mogą doczekać się wiosennej wyprawy.

biblioteka 2p30

Tagi

Skip to content