• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Sukces Gabriela Nabita

Uczeń klasy 7b Gabriel Nabit zajął I miejsce w kategorii klas 7-8 na projekt muralu w konkursie zorganizowanym przez Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę pn. “112 – pomoc, nie zabawa”. Celem konkursu było promowanie działania numeru alarmowego 112, kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112 oraz rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło ponad 2 500 prac z ponad 200 szkół z terenu województwa lubelskiego. Komisja przyznała 9 nagród i 10 wyróżnień. Podczas gali finałowej, która odbyła się 24 marca w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie, nagrodzonym i wyróżnionym pogratulował wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego. Materiały edukacyjne i gry dla laureatów przekazał Narodowy Bank Polski. Nadzór merytoryczny nad nagrodzoną pracą objęła Pani Sylwia Golec-Ścioch.

Skip to content