• Czwartek, 23 września 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Spotkanie władz miasta Lublina z przedstawicielami laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych

Spotkanie władz miasta Lublina z przedstawicielami laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych odbyło się dnia 21 czerwca 2021 r. w Trybunale Koronnym. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Mariusz Banach wręczył pamiątkowe dyplomy przedstawicielom tegorocznych laureatów wyróżnionych w ramach Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Mając na uwadze sytuację epidemiczną i względy bezpieczeństwa, w tym roku, podobnie jak w poprzednim, zdecydowano się zrezygnować z uroczystej gali. Prezydent spotkał się z dyrektorami szkół, których uczniowie zdobyli największą liczbę tytułów, a także z laureatami reprezentującymi daną szkołę. Placówki te otrzymały również pamiątkowe puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Kategoria konkursów artystycznych – szkoły podstawowe
Łącznie nagrodzonych zostało 125 uczniów z 31 szkół, którzy uzyskali 120 tytułów. Przyznano 89 jednorazowych stypendiów w wysokości 400 zł.
Szkoła podstawowa, która szczyci się największą liczbą laureatów i otrzymała puchar Prezydenta Miasta Lublin to NASZ SZKOŁA
22 uczniów zdobyło 22 tytuły laureata.
Nauczyciele przygotowujący uczniów to:
Pani Stella Korszla
Pani Katarzyna Stanuch
Pani Iwona Drozdowska
Pani Joanna Poniatowska

W ramach Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wyróżnionych zostało łącznie 545 uczniów ze 103 szkół, którzy uzyskali 646 tytułów laureata, 443 z nich otrzymało stypendia na łączną kwotę 323 750 zł, byli oni przygotowywani przez 347 nauczycieli. Warunkiem otrzymania stypendium jest nie tylko zdobycie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, ale także uzyskanie średniej ocen za I okres roku szkolnego 2020/2021 co najmniej 4,8 w szkole podstawowej i 4,3 w szkole ponadpodstawowej oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

GRATULUJEMY!!!