• Poniedziałek, 4 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Sponsorzy, Darczyńcy, Dobrodzieje

Udana zabawa 2 czerwca 2023, podczas Festynu Naukowo-Rekreacyjnego, była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji. Za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy: Miastu Lublin – Europejskiej Stolicy Młodzieży, Radzie Dzielnicy Wrotków, Stowarzyszeniu Aktywny Dialog, firmie JBB Bałdyga, Hotelowi Focus, NZOZ Medycyna 2001. Klubom sportowym: LUK Lublin, Budowlani Lublin, Tytani Lublin, Vrotcovia Lublin, Lubelskiej Akademii Sportu.

Serdecznie DZIĘKUJEMY … 🙂


W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie składam serdeczne podziękowania za przekazaną pomoc finansową przeznaczoną na polepszenie warunków pracy uczniom w trudnych czasach zdanego nauczania.

Małgorzata Wiślicka Dyrektor Szkoły

W imieniu własnym i społeczności naszej szkoły, składam serdeczne podziękowania Panu Prezesowi Mariuszowi Wlaszczykowi oraz firmie DOMLUBLIN za nieodpłatne przekazanie szkole systemów zabezpieczających i monitorujących wejście do szkoły.
Z wyrazami szacunku Małgorzata Wiślicka – dyrektor Szkoły

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie składam serdeczne podziękowania panu Piotrowi Gałce – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie za okazaną szkole pomoc i wsparcie.
Z wyrazami szacunku Małgorzata Wiślicka – dyrektor Szkoły

GiT – Grupa Innowacyjnych Technologii
W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy firmie GiT za nieodpłatne przekazanie szkole sprzętu służącego do dezynfekcji pomieszczeń szkolnych. Małgorzata Wiślicka – dyrektor Szkoły


Firma – GALADOM S.A.
W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 30, dziękuję firmie GALADOM S.A. za  nieodpłatne przekazanie szkole czterech nowych, w pełni przystosowanych do prowadzenia zdalnego nauczania komputerów.
Małgorzata Wiślicka – dyrektor Szkoły

biblioteka 2p30

Tagi

Skip to content