• Czwartek, 23 września 2021
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021

Lublin, 30 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

Od dnia 1 września 2020 roku jestem nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. W związku z nadchodzącym rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i troską o bezpieczeństwo Uczniów, Rodziców i Nauczycieli proszę Państwa o:

 1. zapoznanie się z opublikowanym w dniu 28 sierpnia br. (na stronie naszej szkoły) HARMONOGRAMEN ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO,
  link: https://sp30.lublin.eu/harmonogram-rozpoczecia-roku-szkolnego-2020-2021/
 1. załączoną „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci do/ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie”,
 2. załączonymi „Wskazówkami dla rodziców” – rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 3. systematyczne odwiedzanie strony internetowej szkoły, zwłaszcza w tym tygodniu.


Przypominam również, że:

 1. W dniu 1 września dzieci wchodzą do szkoły według harmonogramu bez Rodziców/Opiekunów. Z jednym Rodzicem/Opiekunem przychodzą tylko Uczniowie klas 0-I.
 2. Uczniowie, po wejściu do szkoły, dezynfekują dłonie, a poruszając się w wydzielonych częściach wspólnych (po korytarzach, klatce schodowej, w toaletach) zasłaniają nos i usta.
 3. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego spotkania Uczniów z Wychowawcami będą krótkie.


Jednocześnie informuję, że:

 1. Dn. 1 września o godz. 10.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbędzie się MSZA ŚW. z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021.
 2. Wizyty Rodziców/Opiekunów w szkole będą możliwe tylko po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu.
 3. Wprowadzam dzień konsultacji dla Rodziców z Dyrektorem Szkoły w czwartki w godz. 15.00-17.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Świetlica szkolna będzie czynna od dn. 2 września (od środy) w godz. 6.30-17.00.
 5. Stołówka szkolna będzie czynna od dn. 7 września (od poniedziałku).
 6. Rekomenduje się przynoszenie przez dzieci własnego jedzenia. Sklepik szkolny będzie działał tylko do końca września br.


Ponadto pragnę Państwa poinformować, że opracowane już procedury organizacji nowego roku szkolnego będą sukcesywnie publikowane na stronie szkoły w najbliższych dniach, po usankcjonowaniu ich zarządzeniem Dyrektora Szkoły, co jest możliwe z dniem 1 września 2020 r.

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Małgorzata Wiślicka