• Piątek, 23 października 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

KONTAKT:
PRZESZLAKOWSKI WITOLD
tel. 81 466 17 70
e-mail: bbi@lublin.eu