• Sobota, 24 lipca 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Rekrutacja

28-04-2021
PORADA – 5 kroków do rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej…

25-02-2021
Na stronie KO w Lublinie opublikowano informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

29-01-2021
Na stronach lubelskiego kuratorium opublikowano:

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami  dotyczącymi zapisów dzieci do klas pierwszych.

Nabór elektroniczny trwa od 1 marca 2021 do 12 marca 2021.
Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce „aplikacje dla rodziców/kandydatów”, w której należy wybrać zakładkę „elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych”.
Wszystkie informacje o rekrutacji pod linkiem.

Obwody szkół podstawowych:

Link do informacji o obwodach szkół podstawowych

Zapisy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

12-02-2021
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2021 r.
„…..podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria….”>>>pełny tekst obwieszczenia>>>

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami  dotyczącymi zapisów dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja elektroniczna trwa od 1 marca 2021 do 12 marca 2021. Wszystkie informacje o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod linkiem.