• Niedziela, 29 listopada 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Prośba o udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Psychologii UKSW w Warszawie

Szanowni Państwo,
Nasza szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet realizuje projekty, w ramach których prowadzone są badania, których celem jest opracowanie narzędzi do wszechstronnej oceny funkcjonowania osobowościowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych i materiały pomocnicze będą stanowiły wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych na terenie całej Polski. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Psychologii UKSW w Warszawie we współpracy z MEN i ORE. Poniżej przedstawiamy przebieg procedury badawczej:

1. Pierwszym etapem jest wyrażenie zgody na udział w badaniu. Aby to zrobić należy wejść pod ten adres internetowy: http://ak.badanie.narzedzia-ppp.pl/registration
Wszystkie informacje pozyskane podczas prowadzonych badań będą traktowane jako dane wrażliwe, będą anonimizowane oraz chronione przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich.

2. Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu, na wskazany w formularzu zgody adres e-mail przyjdzie link do pierwszej części badania.Zazwyczaj link odsyłany jest w ciągu doby (czasem trafia do folderuspam, oferty lub inne).

3. Po kilku dniach od otrzymania pierwszej części badania zostaniewygenerowany link do następnego etapu badania. Łącznie będzie kilkaetapów badań (maksymalnie 4 etapy w klasach 1-3, 3 etapy w klasach4-8)

4. W przypadku badania dzieci w wieku 4-6 lat kwestionariusz wypełniają tylko rodzice. Jeśli dziecko osiągnęło wiek 7-8 lat a uczęszcza do przedszkola, należy również zaznaczyć kategorię z przedziałem wieku 4-8 lat. Podczas rejestracji widnieje prośba o podanie danych osobowych, ale jeżeli ktoś nie ma na to ochoty, to może podać nieprawdziwe dane. Ważne jest by informacje na temat wieku, płci, miejscowości, szkoły, poziomu klasy i zachowań były prawdziwe.

Wypełnianie kwestionariusza można przerwać w dowolnym momencie, odpowiedzi zostaną zapisane automatycznie. W badaniu mogą wziąć udział dzieci i młodzież(rodzeństwo/znajomi) w wieku od 4 do 25 roku życia. Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w badaniu (o co bardzo prosimy i zachęcamy), ważne jest aby, wytrwać w badaniu do końca, tylko wtedy posłuży ono realizacji założonych celów. Odpowiedzi mają tylko formę zamkniętą, rejestracji dokonuje rodzic, kwestionariusz wypełnia dziecko (w przypadku przedszkolaków – rodzic). Nie zajmuje to wiele czasu, a jest świetną okazją do pogłębienia wglądu dziecka we własne funkcjonowanie. Ponadto będą Państwo mieć swój własny wkład w rozwój nauki.

Oba projekty realizowane są w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2/10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014

Aby uzyskać więcej informacji na temat realizowanych działań zapraszamy na stronę internetową: www.wspieraniediagnozy.pl [2]
W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z zespołem koordynacji badań terenowych: b.jasinski@uksw.edu.pl, a.gniewek@uksw.edu.pl, a.kaluza@uksw.edu.pl

Serdecznie zachęcamy, z wyrazami szacunku, dyrektor szkoły – Małgorzata Wiślicka oraz pedagog szkolny – Elżbieta Dabczak