• Sobota, 24 lipca 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

PROJEKT ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE


28-06-2021
W czerwcu mieliśmy gościć w naszej szkole partnerów z Włoch i Litwy w ramach projektu Erasmus+ „Open Hearts, Open Minds”. Pandemia Covid-19 stanęła na przeszkodzie realizacji naszych planów projektowych i marzeń o wspólnych działaniach. Oprócz współpracy w ramach zajęć i warsztatów o charakterze edukacyjnym, planowaliśmy pokazać naszym gościom urok i atrakcje turystyczne Lublina. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią wizyta gości ze szkół partnerskich nie mogła dojść do skutku. Postanowiliśmy jednak zaprezentować naszym partnerom z Litwy i Włoch kilka ciekawych i inspirujących  miejsc Lublina w formie wirtualnego spaceru. Uczniowie z naszej szkoły wcielili się w przewodników i opowiedzieli w języku angielskim o ważnych zabytkach, instalacjach artystycznych i innych atrakcjach turystycznych naszego miasta. Na podstawie tego spaceru po Lublinie powstał film,…>>>więcej>>>


20-06-2021
Konkurs w ramach Erasmusa
nam poinformować, iż trzy uczennice z naszej szkoły – Zuzanna Szpak i Gabriela Furgała z klasy 4 D oraz Jagoda Wójcik z klasy 8D otrzymały wyróżnienie za swój występ w międzynarodowym konkursie piosenki w języku angielskim „Erasmus+ Song Contest”, który odbył się w formie online i zorganizowany został przez wydział oświaty miasta Kowno na Litwie. Konkurs przeprowadzony został jako jedno z działań  w ramach realizowanego w naszej szkole wraz z partnerami z Litwy i Włoch projektu Erasmus+ „Open Hearts, Open Minds”…>>>więcej>>>


04-12-2019
„OPEN HEARTS, OPEN MINDS”.

 W dniach 17-22 listopada 2019 r. odbył się wyjazd do Włoch do szkoły IstitutoComprensivo Pacifici Sezze-Bassiano w Sezze w ramach projektu ERASMUS+ „OPEN HEARTS, OPEN MINDS”.  W wyjeździe uczestniczyło 11 uczniów z klas od 5 do 8 pod opieką 3 nauczycieli. Nasi uczniowie spotkali się ze swoimi przyjaciółmi z Włoch i Litwy. Uczniowie z Polski byli zakwaterowani u rodzin włoskich uczniów. W maju, podczas wizyty w Polsce,  ci sami uczniowie ugoszczą włoskich uczniów w swoich domach…>>>więcej>>>


11-09-2019
W piątek 11 października odbyła się w naszej szkole impreza o nazwie Erasmus  Day.
Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć  uczestnictwa w projekcie Erasmus+ o nazwie „Open hearts, open minds”, realizowanego we współpracy ze szkołami na Litwie i we Włoszech przygotowali pod opieką nauczycieli języków obcych: p. Małgorzaty Zdańkowskiej  oraz p. Anny Nakoniecznej dekorację na korytarzach  oraz uczestniczyli  w zajęciach edukacyjnych o tej tematyce. Celem zajęć było uświadomienie uczniom na czym dokładnie polega udział w programie, z jakimi wiąże się zadaniami  oraz jakie są oczekiwanie opiekunów wobec uczestników programu…>>>więcej>>>


Epidemia Covid-19, która pojawiła się w Europie, zaprzepaściła możliwość realizacji projektów Erasmus+ w wielu szkołach w różnych krajach europejskich. Zamknięte granice, szkoły i ograniczenia w codziennym życiu stanęły na przeszkodzie w realizacji zaplanowanych spotkań projektowych. Mieliśmy się spotkać z naszymi partnerami na Litwie, a potem w Polsce. Zdobywać wspólnie nowe doświadczenia, uczyć się od siebie, dzielić naszym dziedzictwem narodowym i otwierać na inne kultury.

Niestety epidemia koronawirusa pokrzyżowała te piękne plany i marzenia. Mamy jednak nadzieje, że w przyszłym roku szkolnym epidemia stanie się przeszłością i będziemy mogli się spotkać z naszymi partnerami na Litwie, a potem gościć ich w Lublinie.

Nasze granice zostały zamknięte, ale nasze serca i umysły są wciąż otwarte! Dlatego nasi uczniowie, nie mogąc spotkać się osobiście z przyjaciółmi z Litwy i Włoch, przygotowali dla nich pozdrowienia z Lublina w formie filmiku.

Lublin is waiting for you! Lublin na was czeka!


Miło nam poinformować, że złożony przez nas w ubiegłym roku wniosek projektowy  został zaakceptowany w ramach europejskiego programu  Erasmus + i nasza szkoła otrzymała grant na jego realizację. Projekt nosi tytuł „OPEN HEARTS, OPEN MINDS” i podczas 12 miesięcy jego trwania  będziemy jako koordynator współpracować z partnerami z Włoch i Litwy.  Z przyznanych środków odbędą się wymiany uczniów – wyjazd do Włoch i na Litwę, jak również przyjęcie uczniów ze szkół partnerskich w Polsce. Oprócz tego w projekcie przewidziano szereg działań na terenie każdej ze szkół partnerskich. Zaplanowane są działania w obszarze kultury, dziedzictwa narodowego oraz kształtowania kompetencji społecznych. Będą one rejestrowane na bieżąco na portalu eTwinning oraz w Kąciku Erasmusa na terenie szkoły.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. W ramach programu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianach międzynarodowych i wielu ciekawych działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej i będą bezpłatne dla uczestników.

Jakie szkoły wezmą udział w naszym projekcie?

Nasi partnerzy to Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano w miejscowości Sezze we Włoszech  oraz Domeikavos Gimnazija w miejscowości Kowno na Litwie.

Jakie są cele projektu?

  • nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat  dziedzictwa kulturowego innych narodów europejskich,
  •  kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec różnorodności kulturowej,
  • stworzenie sytuacji dla komunikacji w języku obcym w jego użyciu codziennym i naukowym,
  • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inicjatywy i otwartości na innych.

Kogo zapraszamy projektu?

  • Uczniów w wieku 12-15 lat – otwartych, zaangażowanych i lubiących uczyć się języka angielskiego

Wierzymy, że projekt OPEN HEARTS, OPEN MINDS będzie wspaniałym doświadczeniem dla naszych uczniów i całej społeczności szkolnej oraz, że jego idee i rezultaty dotrą do szerszego grona odbiorców i przyniosą wiele korzyści zarówno szkołom zaangażowanym w projekt jak i społeczności lokalnej. Udział w międzynarodowym projekcie z pewnością wpłynie na edukację obywatelską i świadomość kulturową uczniów naszej szkoły, nauczy ich postaw tolerancji i otwartości wobec innych narodowości, poszerzy horyzonty, jak również zmotywuje do nauki języków obcych. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektu ERASMUS + .

Opracowała: Małgorzata Zdańkowska – szkolny koordynator projektu