• Środa, 5 października 2022
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

PROJEKT ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE


08-11-2021

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+ „OPEN HEARTS, OPEN MINDS”

Realizowany w naszej szkole projekt Erasmus+ „Open hearts, open minds” dobiegł końca. Do 31 października został opracowany, a następnie złożony do Agencji Narodowej raport końcowy z realizacji projektu.  Teraz, w oparciu o zdobyte doświadczenie warto podzielić się kilkoma ważnymi i ciekawymi informacjami dotyczącymi tego, jakie korzyści może dać uczniom udział w Erasmusie, jakie są zalety programu oraz jakie rezultaty udało się wypracować podczas realizacji projektu.

Zalety i korzyści, które warto wymienić to:

 1. Wyjazdy do krajów partnerskich – w ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wyjechać do innych krajów europejskich, poznać ich kulturę, historię i geografię. Wymiany międzynarodowe to także nawiązywanie nowych znajomości z rówieśnikami z innego kraju, dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami. To poznawanie odmiennej kultury, obyczajowości, kuchni i zwiedzanie ciekawych, często osobliwych miejsc. Po wyjeździe znajomości między rówieśnikami ze szkół partnerskich są często kontynuowane w mediach społecznościowych, co może zrodzić szansę na zawarcie wieloletniej przyjaźni. Podczas wyjazdów projektowych, uczniowie integrują się także z osobami z innych klas we własnej szkole, poszerzając krąg przyjaciół.
 2. Doskonalenie umiejętności językowych – codzienna, żywa  komunikacja w języku angielskim to najlepsza okazja do sprawdzenia, ćwiczenia i w efekcie ulepszenia swojej znajomości tego języka. Taką wyjątkowa okazję do nauki języka stwarza właśnie komunikacja z zagranicznymi rówieśnikami i ich rodzinami podczas wymian. Z uwagi na to, iż językiem używanym w projekcie jest język angielski, oprócz komunikacji z partnerami uczniowie posługują się nim wykonując wszelkie zadania np. filmy, plakaty, prezentacje. Pomaga im to przełamać bariery językowe i wzmocnić motywację do nauki języka w przyszłości.
 3. Rozwój kompetencji informatycznych – podczas wykonywania zadań projektowych uczniowie poznali nowe narzędzia i programy takie jak: Padlet.com,  WordArt.com czy też Scratch, a także doskonalili korzystanie z PowerPoint. Samodzielnie tworzyli rozmaite prezentacje, filmy, pozdrowienia  świąteczne czy  „chmury słów” online.
 4. Rozwój kompetencji kluczowych – uczestnicząc w projekcie uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności, które w przyszłości będą ważne w ich rozwoju zawodowym, a mianowicie takie kompetencje jak kreatywność, współpraca w grupie, krytyczne myślenie czy umiejętność zarządzania czasem.
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw – dzięki wyjazdom za granicę i przyjmowaniu u siebie gości z krajów partnerskich uczniowie stają się bardziej otwarci, przełamują bariery językowe, nieśmiałość czy stres związany z  prezentowaniem własnej pracy. Jest to też dla nich okazja do odkrycia swoich mocnych stron czy talentów. Wyjazd za granicę i pobyt u rodziny rówieśników z krajów partnerskich uczy samodzielności i wytrwałości, umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami w zetknięciu z tym co nieznane i inne.  Dzięki wymianom międzynarodowym uczniowie kształtują postawy otwartości, tolerancji i empatii.
 6. Doświadczenie międzykulturowe – Wymiany międzynarodowe to najlepszy sposób na  poznawanie  różnorodnych kultur, obyczajów i miejsc oraz budowania poczucia w wspólnoty w ramach Unii Europejskiej.  Jest to z pewnością jedna z największych zalet projektu.

REZULTATY PROJEKTU

Projekt „Open hearts, open minds” napotkał na wielkie wyzwanie jakim było pojawienie się pandemii Covid-19. W jej wyniku odwołane zostały wyjazdy na Litwę oraz mobilność w Polsce. Pomimo tej trudnej sytuacji oraz faktu, iż uczniowie i nauczyciele przez długi czas skazani byli na lockdown i izolację, wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, udało się wykonać wiele zadań projektowych i wypracować trwałe rezultaty.

Rezultaty projektu zostały ujęte w formie e-booków:

1. Erasmus+ Magazine – e-book stworzony za pomocą aplikacji Bookcreator.com w formie graficznej czasopisma zawiera przykładowe rezultaty wypracowane podczas realizacji projektu takie jak filmy, prezentacje, prace plastyczno-językowe i prace wykonane przy pomocy narzędzi cyfrowych takich jak Padlet.com, Scratch.mit.edu, WordArt.com, PowerPoint, czy Prezi.com. Zawarte w nim materiały mogą służyć jako baza dydaktyczna do wykorzystania na różnych lekcjach jak źródło inspiracji do tworzenia podobnych materiałów edukacyjnych. Forma prezentacji rezultatów w postaci e-booka jest sama w sobie ciekawym pomysłem na prezentację rezultatów projektu i różnych idei edukacyjnych.

https://read.bookcreator.com/7Rf3zsLfH4gZ3Iwp1g21tgPGTQ82/KpAJWgVBSfmEVYmloBk0vA

2. E-book stworzony za pomocą aplikacji Bookcreator.com opatrzony tytułem projektu “Open hearts, open minds” (Otwarte serca, otwarte umysły) zawiera przykłady rezultatów wypracowanych podczas realizacji projektu. Są to różnego rodzaju filmy jak np. film z przedstawienia zaprezentowanego podczas mobilności we Włoszech dotyczącego historii Koloseum, filmiki tworzone przez uczniów np. ” Interview with a famous person” prezentujący wywiad ze znaną osobą z historii Polski, “My typical day” prezentujący typowy dzień z życia nastolatka, film o Lublinie, w którym uczniowie wcielili się w rolę przewodników i reżyserów, film o historii szkoły partnerskiej na Litwie oraz filmy, w których uczniowie przesyłali sobie pozdrowienia i pocieszenia podczas pandemii. E-book zawiera także fotorelacje z mobilności we Włoszech i konkursu piosenki anglojęzycznej koordynowanego przez szkołę litewską oraz różne prezentacje i prace plastyczno-językowe. 

https://read.bookcreator.com/z2AtcpJMJsPxbrue18269Z0qq7s1/2TRdmt6pQ6-6Mh8tAPu2JQ

3. Erasmus+ Book of Ideas – e-book stworzony za pomocą aplikacji Bookcreator.com w formie    graficznej książki z rozdziałami zawiera przykładowe rezultaty wypracowane podczas realizacji projektu takie jak scenariusz przedstawienia, filmu o Lublinie czy pomysły na rozmaite lekcje z wykorzystaniem projektu Erasmus+ jako motywu przewodniego. Zawarte w nim materiały mogą służyć jako baza dydaktyczna do wykorzystania na różnych lekcjach, podczas uroczystości szkolnych oraz  jak źródło inspiracji do tworzenia podobnych materiałów edukacyjnych.

https://read.bookcreator.com/7Rf3zsLfH4gZ3Iwp1g21tgPGTQ82/BPS8-J6kS_a1eAddZqWdRA

Projekt „Open harts, open minds” był także na bieżąco dokumentowany na platformie eTwinning, na stronie projektowej na Facebooku oraz na stronach internetowych szkół partnerskich:

https://twinspace.etwinning.net/79399/home

https://www.facebook.com/Open-Hearts-Open-Minds-102181347928897/?

https://domeikavosgimnazija.lt/projektai

https://www.icpacifici-sezze-bassiano.edu.it/index.php/progetti/erasmus

Pomysłodawcą, autorem wniosku i koordynatorem projektu była pani Małgorzata Zdańkowska. W realizację rozmaitych działań projektowych zaangażowani byli następujący nauczyciele: języka niemieckiego -pani Anna Nakonieczna, muzyki – pani Aleksandra Krzyżanowska, języka polskiego – pani Iwona Kozak, informatyki – panie Justyna Michalska i Joanna Poniatowska. Materiały z realizacji projektu opracowane przez koordynatora zamieszczał w zakładce Erasmus+ pan Wojciech Pojęta.

KONTYNUACJA

To pierwszy, ale z pewnością nie ostatni projekt Erasmus+ w naszej szkole. Zdobyte doświadczenia i nawiązane kontakty międzynarodowe pomogą w przyszłości w tworzeniu kolejnych wniosków. Rezultaty projektu wzbogacą bazę dydaktyczna placówki, będą trwałym  źródłem pomysłów edukacyjnych oraz inspiracją dla całej społeczności szkolnej do zaangażowania  w  kolejne projekty.


28-06-2021
W czerwcu mieliśmy gościć w naszej szkole partnerów z Włoch i Litwy w ramach projektu Erasmus+ „Open Hearts, Open Minds”. Pandemia Covid-19 stanęła na przeszkodzie realizacji naszych planów projektowych i marzeń o wspólnych działaniach. Oprócz współpracy w ramach zajęć i warsztatów o charakterze edukacyjnym, planowaliśmy pokazać naszym gościom urok i atrakcje turystyczne Lublina. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią wizyta gości ze szkół partnerskich nie mogła dojść do skutku. Postanowiliśmy jednak zaprezentować naszym partnerom z Litwy i Włoch kilka ciekawych i inspirujących  miejsc Lublina w formie wirtualnego spaceru. Uczniowie z naszej szkoły wcielili się w przewodników i opowiedzieli w języku angielskim o ważnych zabytkach, instalacjach artystycznych i innych atrakcjach turystycznych naszego miasta. Na podstawie tego spaceru po Lublinie powstał film,…>>>więcej>>>


20-06-2021
Konkurs w ramach Erasmusa
nam poinformować, iż trzy uczennice z naszej szkoły – Zuzanna Szpak i Gabriela Furgała z klasy 4 D oraz Jagoda Wójcik z klasy 8D otrzymały wyróżnienie za swój występ w międzynarodowym konkursie piosenki w języku angielskim “Erasmus+ Song Contest”, który odbył się w formie online i zorganizowany został przez wydział oświaty miasta Kowno na Litwie. Konkurs przeprowadzony został jako jedno z działań  w ramach realizowanego w naszej szkole wraz z partnerami z Litwy i Włoch projektu Erasmus+ „Open Hearts, Open Minds”…>>>więcej>>>


04-12-2019
„OPEN HEARTS, OPEN MINDS”.

 W dniach 17-22 listopada 2019 r. odbył się wyjazd do Włoch do szkoły IstitutoComprensivo Pacifici Sezze-Bassiano w Sezze w ramach projektu ERASMUS+ „OPEN HEARTS, OPEN MINDS”.  W wyjeździe uczestniczyło 11 uczniów z klas od 5 do 8 pod opieką 3 nauczycieli. Nasi uczniowie spotkali się ze swoimi przyjaciółmi z Włoch i Litwy. Uczniowie z Polski byli zakwaterowani u rodzin włoskich uczniów. W maju, podczas wizyty w Polsce,  ci sami uczniowie ugoszczą włoskich uczniów w swoich domach…>>>więcej>>>


11-09-2019
W piątek 11 października odbyła się w naszej szkole impreza o nazwie Erasmus  Day.
Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć  uczestnictwa w projekcie Erasmus+ o nazwie „Open hearts, open minds”, realizowanego we współpracy ze szkołami na Litwie i we Włoszech przygotowali pod opieką nauczycieli języków obcych: p. Małgorzaty Zdańkowskiej  oraz p. Anny Nakoniecznej dekorację na korytarzach  oraz uczestniczyli  w zajęciach edukacyjnych o tej tematyce. Celem zajęć było uświadomienie uczniom na czym dokładnie polega udział w programie, z jakimi wiąże się zadaniami  oraz jakie są oczekiwanie opiekunów wobec uczestników programu…>>>więcej>>>


Epidemia Covid-19, która pojawiła się w Europie, zaprzepaściła możliwość realizacji projektów Erasmus+ w wielu szkołach w różnych krajach europejskich. Zamknięte granice, szkoły i ograniczenia w codziennym życiu stanęły na przeszkodzie w realizacji zaplanowanych spotkań projektowych. Mieliśmy się spotkać z naszymi partnerami na Litwie, a potem w Polsce. Zdobywać wspólnie nowe doświadczenia, uczyć się od siebie, dzielić naszym dziedzictwem narodowym i otwierać na inne kultury.

Niestety epidemia koronawirusa pokrzyżowała te piękne plany i marzenia. Mamy jednak nadzieje, że w przyszłym roku szkolnym epidemia stanie się przeszłością i będziemy mogli się spotkać z naszymi partnerami na Litwie, a potem gościć ich w Lublinie.

Nasze granice zostały zamknięte, ale nasze serca i umysły są wciąż otwarte! Dlatego nasi uczniowie, nie mogąc spotkać się osobiście z przyjaciółmi z Litwy i Włoch, przygotowali dla nich pozdrowienia z Lublina w formie filmiku.

Lublin is waiting for you! Lublin na was czeka!


Miło nam poinformować, że złożony przez nas w ubiegłym roku wniosek projektowy  został zaakceptowany w ramach europejskiego programu  Erasmus + i nasza szkoła otrzymała grant na jego realizację. Projekt nosi tytuł „OPEN HEARTS, OPEN MINDS” i podczas 12 miesięcy jego trwania  będziemy jako koordynator współpracować z partnerami z Włoch i Litwy.  Z przyznanych środków odbędą się wymiany uczniów – wyjazd do Włoch i na Litwę, jak również przyjęcie uczniów ze szkół partnerskich w Polsce. Oprócz tego w projekcie przewidziano szereg działań na terenie każdej ze szkół partnerskich. Zaplanowane są działania w obszarze kultury, dziedzictwa narodowego oraz kształtowania kompetencji społecznych. Będą one rejestrowane na bieżąco na portalu eTwinning oraz w Kąciku Erasmusa na terenie szkoły.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. W ramach programu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianach międzynarodowych i wielu ciekawych działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej i będą bezpłatne dla uczestników.

Jakie szkoły wezmą udział w naszym projekcie?

Nasi partnerzy to Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano w miejscowości Sezze we Włoszech  oraz Domeikavos Gimnazija w miejscowości Kowno na Litwie.

Jakie są cele projektu?

 • nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat  dziedzictwa kulturowego innych narodów europejskich,
 •  kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec różnorodności kulturowej,
 • stworzenie sytuacji dla komunikacji w języku obcym w jego użyciu codziennym i naukowym,
 • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inicjatywy i otwartości na innych.

Kogo zapraszamy projektu?

 • Uczniów w wieku 12-15 lat – otwartych, zaangażowanych i lubiących uczyć się języka angielskiego

Wierzymy, że projekt OPEN HEARTS, OPEN MINDS będzie wspaniałym doświadczeniem dla naszych uczniów i całej społeczności szkolnej oraz, że jego idee i rezultaty dotrą do szerszego grona odbiorców i przyniosą wiele korzyści zarówno szkołom zaangażowanym w projekt jak i społeczności lokalnej. Udział w międzynarodowym projekcie z pewnością wpłynie na edukację obywatelską i świadomość kulturową uczniów naszej szkoły, nauczy ich postaw tolerancji i otwartości wobec innych narodowości, poszerzy horyzonty, jak również zmotywuje do nauki języków obcych. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektu ERASMUS + .

Opracowała: Małgorzata Zdańkowska – szkolny koordynator projektu

Skip to content