• Poniedziałek, 26 października 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

PROJEKT ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE

Epidemia Covid-19, która pojawiła się w Europie, zaprzepaściła możliwość realizacji projektów Erasmus+ w wielu szkołach w różnych krajach europejskich. Zamknięte granice, szkoły i ograniczenia w codziennym życiu stanęły na przeszkodzie w realizacji zaplanowanych spotkań projektowych. Mieliśmy się spotkać z naszymi partnerami na Litwie, a potem w Polsce. Zdobywać wspólnie nowe doświadczenia, uczyć się od siebie, dzielić naszym dziedzictwem narodowym i otwierać na inne kultury.

Niestety epidemia koronawirusa pokrzyżowała te piękne plany i marzenia. Mamy jednak nadzieje, że w przyszłym roku szkolnym epidemia stanie się przeszłością i będziemy mogli się spotkać z naszymi partnerami na Litwie, a potem gościć ich w Lublinie.

Nasze granice zostały zamknięte, ale nasze serca i umysły są wciąż otwarte! Dlatego nasi uczniowie, nie mogąc spotkać się osobiście z przyjaciółmi z Litwy i Włoch, przygotowali dla nich pozdrowienia z Lublina w formie filmiku.

Lublin is waiting for you! Lublin na was czeka!


Miło nam poinformować, że złożony przez nas w ubiegłym roku wniosek projektowy  został zaakceptowany w ramach europejskiego programu  Erasmus + i nasza szkoła otrzymała grant na jego realizację. Projekt nosi tytuł „OPEN HEARTS, OPEN MINDS” i podczas 12 miesięcy jego trwania  będziemy jako koordynator współpracować z partnerami z Włoch i Litwy.  Z przyznanych środków odbędą się wymiany uczniów – wyjazd do Włoch i na Litwę, jak również przyjęcie uczniów ze szkół partnerskich w Polsce. Oprócz tego w projekcie przewidziano szereg działań na terenie każdej ze szkół partnerskich. Zaplanowane są działania w obszarze kultury, dziedzictwa narodowego oraz kształtowania kompetencji społecznych. Będą one rejestrowane na bieżąco na portalu eTwinning oraz w Kąciku Erasmusa na terenie szkoły.

Co to jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. W ramach programu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianach międzynarodowych i wielu ciekawych działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej i będą bezpłatne dla uczestników.

Jakie szkoły wezmą udział w naszym projekcie?

Nasi partnerzy to Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano w miejscowości Sezze we Włoszech  oraz Domeikavos Gimnazija w miejscowości Kowno na Litwie.

Jakie są cele projektu?

  • nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat  dziedzictwa kulturowego innych narodów europejskich,
  •  kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec różnorodności kulturowej,
  • stworzenie sytuacji dla komunikacji w języku obcym w jego użyciu codziennym i naukowym,
  • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inicjatywy i otwartości na innych.

Kogo zapraszamy projektu?

  • Uczniów w wieku 12-15 lat – otwartych, zaangażowanych i lubiących uczyć się języka angielskiego

Wierzymy, że projekt OPEN HEARTS, OPEN MINDS będzie wspaniałym doświadczeniem dla naszych uczniów i całej społeczności szkolnej oraz, że jego idee i rezultaty dotrą do szerszego grona odbiorców i przyniosą wiele korzyści zarówno szkołom zaangażowanym w projekt jak i społeczności lokalnej. Udział w międzynarodowym projekcie z pewnością wpłynie na edukację obywatelską i świadomość kulturową uczniów naszej szkoły, nauczy ich postaw tolerancji i otwartości wobec innych narodowości, poszerzy horyzonty, jak również zmotywuje do nauki języków obcych. Właśnie dlatego nasi nauczyciele podejmują innowacyjne działania w ramach projektu ERASMUS + .

Opracowała: Małgorzata Zdańkowska – szkolny koordynator projektu