• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Projekt ABC empatii

Projekt ABC empatii poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw.
Założenia projektu:
– pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia
– wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu
– uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia
– kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców
– wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne
– wsparcie rodziców i opiekunów zaopatrując ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi
Koordynator projektu: Marlena Sobieszczańska
Realizatorzy: Katarzyna Mazurek ,Barbara Woźniak, Łukasz Dąbrowski

Skip to content