• Czwartek, 23 września 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Procedura usprawiedliwiania nieobecności w szkole

Procedura usprawiedliwiania nieobecności szkolnych oraz zwolnienia z zajęć szkolnych. (załącznik poniżej)