• Niedziela, 11 czerwca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Posiłek w szkole i w domu

Realizujemy moduł 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Skip to content