• Niedziela, 24 września 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Polak Mały – konkurs fotograficzny

Mały Samorząd zaprasza do udziału w konkursie.
Szczegóły w regulaminie. 

REGULAMIN KONKURSU „Polak Mały”

1. Organizator:
Edyta Kowalewska, Sylwia Radomska – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Szkole
Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 30 w Lublinie.

2. Cele konkursu:

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej.
 • Wzmacnianie szacunku do symboli i barw narodowych.
 • Rozbudzenie pasji fotograficznej u dzieci.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III SP 30 w Lublinie. Warunkiem uczestnictwa w
  konkursie jest przesłanie jednej fotografii przedstawiającej symbole narodowe na adres mailowy
  edyta.kowalewska@sp30.lublin.eu lub sylwia.radomska@sp30.lublin.eu
 • Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii dziecka na
  stronie szkoły.

4. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://sp30.lublin.eu .

Skip to content