• Sobota, 2 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Opłata za obiady – Luty 2022

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

LUTY: 11 dni x 7,50 zł = 82,50 zł

ZA M-C STYCZEŃ (po odjęciu nauki zdalnej) należało zapłacić 0 „A” i 0”C” 90,00 zł,

0”B” 75,00 zł  )

Rodziców/opiekunów, którzy zapłacili pełną kwotę proszę o pomniejszenie o sumę nadpłaty. Osoby, które nie opłaciły jeszcze należnej kwoty za styczeń proszę o dokonanie zaległej wpłaty.

BARDZO PROSZĘ Z WYPRZEDZENIEM ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ WYCHOWANKA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH.

Brak zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenie po terminie skutkuje naliczeniem opłaty za posiłki w danym dniu.

Nieobecność dziecka na posiłkach można zgłaszać na adres poczty elektronicznej iwona.legencka@sp30.lublin.eu lub przez dziennik elektroniczny.

UCZNIOWIE KLAS 1-8:

LUTY: 1 dzień (28.02.) = 3,50 zł  można opłatę połączyć z wpłatą za styczeń (kto nie zapłacił lub marzec 23 dni x 3,50 = 80,50 + 3,50 = 84,00 zł

ZA M-C STYCZEŃ (po odjęciu nauki zdalnej) należało zapłacić 31,50 zł

WPŁATY WYCHOWANKÓW I UCZNÓW WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE

PRACOWNICY:

Stawka za 1 dzień wynosi 5 zł.

LUTY: 1 dzień (28.02.), można opłatę połączyć z wpłatą za styczeń jeśli  nie dokonano wpłaty (proszę o szybkie uregulowanie zaległości), lub za marzec.

Osoby, które zapłaciły za pełny miesiąc proszę o odjęcie 5 zł za każdy dzień

na konto:  54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

W przypadku wątpliwości/pytań proszę pisać na adres poczty elektronicznej: iwona.legencka@sp30.lublin.eu, lub przez dziennik elektroniczny.

Godziny pracy intendentki:  6.00 – 14.00

W dzienniku elektronicznym nie wszystkie opcje działają prawidłowo przez aplikacje mobilne (telefon).  Należy logować się w komputerze na witrynę rodzica.

OPŁATA ZA OBIADY WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNY NR KONTA DZIECKA !!!

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejściu na naukę zdalną, wszyscy uczniowie danej klasy mają odwołane obiady.

1 dzień (28.02.) = 3,70 zł  ( ostatni dzień lutego po powrocie do szkoły )

Nadpłata wynikająca z przejścia klas na zdalne nauczanie zostanie zaksięgowana kolejno na: 28 lutego oraz pierwsze dni marca aż do wyczerpania nadpłaty.

Rezygnację z posiłku zgłasza się w dzienniku elektronicznym w zakładce „frekwencja/zgłoszenie nieobecności na posiłku”.

W przypadku wątpliwości/pytań proszę pisać na adres poczty elektronicznej: iwona.legencka@sp30.lublin.eu

Godziny pracy intendentki:  6.00 – 14.00

INFORMACJA

OD STYCZNIA 2022 ROKU OPŁATY NA WYŻYWIENIE PROSZĘ WPŁACAĆ NA INDYWIDUALNY NR KONTA

Każdy stołownik zapisany na obiady ( tzn. została złożona deklaracja korzystania z posiłków)   posiada indywidualny nr konta, który pozostaje niezmienny przez cały okres uczęszczania do szkoły. Na ten numer konta należy dokonywać wpłat za obiady.

Numery indywidualnych rachunków bankowych dostępne są w dzienniku elektronicznym w zakładce „Opłaty/płatności”.

Pełna odpłatność za posiłki za dany miesiąc dostępna będzie w dzienniku elektronicznym w zakładce „Opłaty”. W m-cu styczniu proszę o cierpliwość może być opóźnienie.

Opłaty zaległe z poprzednich miesięcy proszę wpłacać na nr kont:

Uczniowie i pracownicy:    54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

Oddział zerowy:                  39 1240 1503 1111 0010 0156 3310

Rezygnację z posiłku zgłasza się w dzienniku elektronicznym w zakładce „frekwencja/zgłoszenie nieobecności na posiłku”.

W przypadku wątpliwości/pytań proszę pisać na adres poczty elektronicznej: iwona.legencka@sp30.lublin.eu

Godziny pracy intendentki:  6.00 – 14.00

Skip to content