• Poniedziałek, 13 lipca 2020
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Oferty / Przetargi

26-06-2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie ul. Nałkowskich 110 zaprasza do składania ofert na:  na ochronę fizyczną nieruchomości na rok szkolny 2020/2021


19-12-2019 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami cenowymi na dostawę  artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2020 wybrano najkorzystniejsze oferty:

 • Dostawa produktów spożywczych –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMAR Niziuk Tomasz , ul. Kasztanowa 44 20-138 Lublin
 • Dostawa jaj –„INVEST MICHEL” Maria Michelis, Marek Michelis Sp.J. , Kobierne 44A 05-311 Dębe Wielkie
 • Dostawa mięsa, wędlin i drobiu – Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna 21-310 Wohoń ul. Łąkowa1
 • Dostawa produktów mleczarskich- ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna , 21-002 Jastków
 • Dostawa mrożonek – Ren Sp. z o.o. , 26-600 Radom ul. Tartaczna 3
 • Dostawa pieczywa – Zakład Piekarniczo-Cukierniczy S.A. Marianna i Leszek Kijewscy , 20-487 Lublin ul. Romera 78
 • Dostawa warzyw i owoców – Gospodarstwo Rolno-Handlowe Marzena Mitrut Dys ul. Lipowa 7 21-003 Ciecierzyn
 • Dostawa produktów garmażeryjnych – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kuchnia Smakosz” Monika Siwko 20-857 Lublin ul. Harnasie 11
 • Dostawa owoców cytrusowych – WIGANT s.c. Marcin Całka , Artur Drąg 20-246 Lublin ul. Niepodległości 20/53

Dziękujemy za udział w składaniu i przygotowaniu ofert cenowych.

                                                     DYREKTOR SZKOŁY Beata Jezierska

2 Oferta na dostawę artykułów czystościowych do kuchni i szkoły z dnia 20-11-2019 r.


1Oferta na dostawę art. spożywczych do stołówki szkolnej
z dnia 8-10-2019 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie ul. Nałkowskich 110 zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych i mięsnych do stołówki szkolnej na rok 2020