• Poniedziałek, 2 października 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Strefa Ósmoklasisty

Oferty szkół na rok szkolny 2023/2024


„WARSZTATY Z PASJĄ”
Jeśli interesujesz się modą, fryzjerstwem, stylizacją czy fotografią zapraszamy na warsztaty tematyczne, które odbędą się  dniu  20.04.2023r.  (czwartek) od godz. 10.30 do 12.30 (2 godziny).
Tematyka warsztatów z pasją :
„Warkocze i plecionki” –  p. Agnieszka Pawełczak (fryzjerstwo)
„Twój kolor- indywidualna analiza kolorystyczna”- p. Anna Dzierba (stylista)
„Misiek na smartfon lub Haftowana gadżet do książki” – p. Grażyna Augustyniak (odzieżownictwo)
„Zapozuj”- Bartłomiej Żurawski (fotografia)
Tematyka warsztatów realizowana jest równolegle, w grupach max 8 osobowych.
Zgłoszenia grup z wybraną tematyką prosimy przesyłać na adres apawelczak@zsow.lublin.eu
 do 14.04.2023 (piątek) do godz. 13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać  – tel.   508718458 A. Pawełczak
Liczba miejsc ograniczona!!! (decyduje kolejność zgłoszeń).
Organizatorzy


Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie ul. Poniatowskiego 5 w dniach 28 – 29 marca 2023 w godzinach 10.00 – 14.00. Robert Śnieg


16-10-2022
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy i przypominamy, że od 17 października rozpoczynają się eliminacje do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Ich celem jest:

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
– tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,
– propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
– przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla.

Uprawnienia laureata i finalisty

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje:

– najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
– zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem,
– przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

2. Finalista otrzymuje dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

14-02-2022
Informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku 2022

04-02-2022
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego…. >>>więcej>>>

04-02-2022
Konferencja dla rodziców uczniów klas VIII „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”
9 lutego 2022 r. o godz. 17.00 Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach „Zawodowego strzału w 10”, organizuje wideokonferencję dla rodziców uczniów klas VIII pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Na konferencji będą omówione zagadnienia związane z procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyborem dalszego etapu kształcenia. Prelegentami będą eksperci ds. doradztwa zawodowego – p. Iwona Lipiec konsultant ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie oraz p. Jagoda Chwiejczak i p. Marcin Narecki  doradcy zawodowi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie.  
Link do wideokonferencji zostanie przesłany do rodziców przez dyrektorów szkół podstawowych. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. >>>więcej>>>

LINK do spotkania>>>

…………………………………………………

Poniżej publikujemy ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/20222

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
Serdecznie zapraszamy na Stacjonarne Dni Otwarte ALMS i ALO, które odbędą się 08.06.2021 r. w godz. 12:00-18:00!
Podczas tego wydarzenia kandydaci będą mogli:

 •  zwiedzić szkołę (zobaczyć sale lekcyjne, laboratoria, siłownie, Centrum Diagnostyki Sportowej oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej);
 • porozmawiać z trenerami, wykładowcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia kierunkowe;
 • dowiedzieć się więcej o naszych liceach, profilach klas i procesie rekrutacji;
 • skorzystać z pomocy przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych oraz wyborze profilu.

Zespół Szkół Transportowo- Komunikacyjnych to jedyna szkoła w Lublinie kształcąca na kierunkach: technik transportu kolejowego, elektroenergetyk transportu szynowego, spedytor, logistyk. Kształcimy też na kierunkach: technik mechatronik i technik informatyk, a od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczynamy naukę na nowym kierunku: technik robotyk… (więcej w plakacie poniżej)

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku informuje, że w dniach 12. czerwca i 30. sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się rekrutacja kandydatów do klasy I. 
Zapraszamy wszystkich miłośników Sztuki Cyrkowej w wieku od 13 do 23 lat, którzy chcieliby kształcić się w kierunku uzyskania dyplomu Aktora Cyrkowego.  Filmy instruktażowe pokazujące wymagania sprawnościowe podczas egzaminu wstępnego dostępne są na stronie szkoły: cyrkowa.edu.pl w zakładce REKRUTACJA.
W załączeniu plakat informacyjny do wydruku. Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać drogą mailową na adres sekretariat@cyrkowa.edu.pl

„DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI” W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA  W LUBLINIE 20 MAJA 2021 (CZWARTEK)  GODZ. 12.00 – 15.00 więcej w załączniku poniżej

Szanowni Państwo,
przesyłamy w załączniku list Pana Aleksandra Błaszczaka – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie w sprawie oferty edukacyjnej szkół wchodzących w skład naszego zespołu. Poniżej zamieszczamy odsyłacze do wspomnianych w liście materiałów promocyjnych zespołu szkół:
1.    https://zsb.lublin.eu
2.    https://www.facebook.com/budowlanka.lublin
3.    https://zawodowcy.lublin.eu/facility/zespol-szkol-budowlanych-im-euge

Uczniowie klas ósmych,
zaproszamy na spotkanie online z przedstawicielami Departamentu Cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego. Spotkanie ma na celu zapoznanie uczniów z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa i możliwościami rozwoju w tym kierunku. Zaproszenie w załączniku.

W ramach programu MON „CYBER.MIL [1] z klasą” I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku otwiera od nowego roku szkolnego klasę „cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, jedyną w województwie, spośród 16 w kraju. Nadzór merytoryczny na klasą sprawować będzie Ministerstwo Obrony Narodowej,
Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników Katedry Cyberbezpieczeństwa wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
Zapraszam uczniów Państwa szkoły do podjęcia nauki w tej klasie.

 Szanowni Państwo,
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną Dni Otwarte Zamoya przenosimy do Internetu !
Już od 10 maja, podczas 35 minutowych spotkań z uczniami naszego liceum, ósmoklasiści będą mieli możliwość zapytania o wszystko, co związane jest z II LO w Lublinie i profilami z naszej oferty
edukacyjnej.
Zapraszamy na spotkanie z uczniami Zamoya online !
https://lo2.lublin.eu/rekrutacja-do-zamoya-spotkaj-uczniow-zamoya-online/


Szanowni Państwo!
W imieniu całej społeczności szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą edukacyjną i przekazania doradcom zawodowym,
wychowawcom oraz uczniom Państwa szkoły informacji o proponowanych ścieżkach kształcenia, które pomogą dokonać wyboru przyszłym absolwentom klas ósmych.
Jednocześnie zachęcamy do udziału w spotkaniu on-line z uczniami i nauczycielami wybranego profilu klasy. Oferujemy możliwość zorganizowania takiego spotkania przez platformę Teams w wybranym dogodnym dla Państwa terminie. W tej sprawie prosimy o wiadomość na e-mail rekrutacja@lo1.lublin.eu
Informacje o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 dostępne są również na naszej stronie internetowej https://lo1.lublin.eu/staszic/?subpage=page&id=4
Poniżej link do filmu promocyjnego: https://www.youtube.com/channel/UCtvjW4fQhupuZuQeAEhHTRA oraz link do mediów społecznościowych szkoły: https://www.facebook.com/1lolublinstaszic/
Zapraszamy serdecznie!


W dniu 18 maja 2021r. zapraszamy na drugi Wirtualny Dzień Otwarty w ZSOW.
W godz. 12.00 – 14.00  można będzie się połączyć bezpośrednio na platformie Teams z nauczycielami i dowiedzieć się więcej o szkole.
Link do strony: http://zsow.lublin.pl/dzien-otwarty-2021/


Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie
Serdecznie zapraszamy na Wirtualne Dni Otwarte ALMS i ALO które odbędą się 10-14.05.2021!
Będzie to cykl spotkań online, podczas których uczniowie i rodzice:
·        dowiedzą się jak wygląda proces rekrutacji w naszych liceach;
·        poznają profile klas;
·        będą mogli porozmawiać z trenerami, wykładowcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia kierunkowe.
Zachęcamy do przekazania informacji uczniom i rodzicom oraz wzięcia udziału w wydarzeniu: https://fb.me/e/2mG1ceGZs

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów Szkół Podstawowych na ZDALNY TYDZIEŃ OTWARTY  IX-go Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lublinie, który rozpocznie się  25 kwietnia (niedziela) a zakończy 30 kwietnia 2021 roku (piątek).
Oto link do naszego wydarzenia https://fb.me/e/1Cg815bqC.

Zapraszamy serdecznie – Społeczność IX-go Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie


15-04-2021
Informujemy, że w dniu 17 marca 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego odbył się zdalny Dzień Otwartych Drzwi Szkoły. Wydarzenie zostało nagrane, a poniżej prezentujemy linki do filmów:

Spotkanie ogólne: https://www.youtube.com/watch?v=m3UxSbj-ono [1]
Klasa politechniczna: https://www.youtube.com/watch?v=zpIh-lYa8UA [2]
Klasa medyczno-ratownicza: https://www.youtube.com/watch?v=pp8llci_rwk [3]
Klasa psychologiczna: https://www.youtube.com/watch?v=yWegOpCcaXo [4]
Klasa artystyczna: https://www.youtube.com/watch?v=xRKXCZLz78o [5]
Technik reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=47ZncV8ZZJ0 [6]
Technik handlowiec: https://www.youtube.com/watch?v=JTJB9OKAA5w [7]
Technik ekonomista: https://www.youtube.com/watch?v=Y–scyNfLkc [8]
Technik rachunkowości: https://www.youtube.com/watch?v=WHsHuZne_hI [9]
Technik informatyk: https://www.youtube.com/watch?v=WBoOgMmhalk [10]


13-04-2021
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie w roku 2021 będzie obchodził 155-rocznicę istnienia. Z inicjatywą założenia Szkoły Handlowo-Niedzielnej, która dała początek Zespołowi Szkół, wystąpiło Zgromadzenie Kupców miasta Lublina, a otwarcie jej nastąpiło w 1866 roku. Powstanie tej dydaktycznej placówki, ważnej instytucji kształcenia zawodowego, umożliwiła ofiarność środowiska handlowo-przemysłowego Lublina. Szczególnie oddani idei szkoły zawodowej byli dwaj obywatele naszego miasta – August i Juliusz Vetterowie… (Pełny tekst listu i oferta edukacyjna szkoły poniżej)

12-04-2021
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022. Poniżej zamieszczam stosowny link: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

Jednocześnie informujemy o platformie “Stawiamy na zawodowców”, zawierającej m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach: https://zawodowcy.lublin.eu/


Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku.
Oferta zawarta w plakacie poniżej.


Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne

List promocyjny, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące funkcjonowania naszej placówki.

Klikając na podany poniżej link, można obejrzeć film przedstawiający naszą szkołę.
https://www.youtube.com/watch?v=WXvVF9wUMBA


Dzień Otwartych Drzwi w III Liceum ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej.

Już w sobotę, 17 kwietnia 2021 o godzinie 10.00 na kanale unia.tv w serwisie YouTube odbędą się wirtualne dni otwarte III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej.
Podczas transmisji można będzie szczegółowo zapoznać się z ofertą edukacyjną III LO, poznać proponowane profile klas, zaznajomić się z realizowanymi w Unii zajęciami pozalekcyjnymi i zobaczyć szkołę od środka.
W czasie transmisji będzie możliwość zadania pytań, na które odpowiedzą uczniowie, nauczyciele oraz Pan Dyrektor!
Serdecznie zapraszamy!19-03-2021
Szanowni Uczniowie klas VIII i Państwo Rodzice niezbędne informacje dotyczące oferty edukacyjnej dostępne są:
    * na stronach internetowych szkół, które dostępne są w wykazie szkół i placówek na stronie
https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/szkoly
    * w katalogu szkół przygotowanego przez Targi Lublin.
Artykuł i link do katalogu:
https://edukacja.targi.lublin.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/katalog-edukacja-2021-2022/
Link bezpośredni do katalogu: https://pubhtml5.com/giwu/lwb [1]
    * na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie
https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php
    * oferta będzie dostępna na stronie kandydata
https://naborpp.edu.lublin.eu/kandydat >>>więcej informacji>>>


Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie na ul. Lwowską 11.

UCZNIU KLASY ÓSMEJ !!!
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej zapraszamy, do Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie na ul. Lwowską 11.
Jesteś osobą kreatywną, otwartą na zmiany?
Interesujesz się modą, projektowaniem odzieży i kreowaniem wizerunku?
Czy Twoją pasją jest fryzjerstwo, śledzisz najnowsze trendy w wizażu i stylizacji włosów?
A może należysz do sympatyków fotografii i grafiki, chcesz tworzyć profesjonalne sesje i edytować zdjęcia?

Z nami zyskasz zawody z przyszłością!

 • Technik stylista → nowy zawód
 • Technik przemysłu mody
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik fotografii i multimediów
 • Fryzjer
 • Fotograf

Więcej na temat rekrutacji znajdziecie w zakładce „rekrutacja” na stronie naszej szkoły: zsow.lublin.pl/rekrutacja/
Zapraszamy Was na stronę internetową szkoły: zsow.lublin.pl/ oraz szkolnego facebooka: www.facebook.com/zsowlublin/

ZAPRASZAMY

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta
ul. Lwowska 11,  20-128 Lublin,  tel. (81) 53 241 16,  poczta@zsow.lublin.eu


Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie.

Dzień dobry.
W związku z pandemią koronawirusa nie możemy, tak jak czyniliśmy to corocznie, spotkać się osobiście z uczniami klas ósmych w szkole, by zaprezentować im ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie.
Zwracam się więc z uprzejmą prośbą do Państwa o przekazanie tej informacji wychowawcom klas ósmych. Mam nadzieję, że w ramach godzin wychowawczych lub zajęć z doradcą zawodowym będzie możliwość przedstawienia jej uczniom. Do wiadomości dołączam linki do prezentacji oraz filmu o kierunkach kształcenia w naszej szkole wraz z informacjami o życiu społeczności ZSEn.

Link do prezentacji kierunków kształcenia:
https://zsen.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/02/Kierunki-ksztalcenia-TE-I-i-BSE.pdf

Link do filmu:
https://sway.office.com/6O0Fh8l7hPeCmDBL?ref=LinkLiceum Mieszko_ulotka

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Bądź sobą. Pokaż swoje JA – a my Ci pomożemy!

 • Dobrze przygotujemy Cię do matury – jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU (wysokie wyniki EWD).
 • Nauka w klasie mundurowej ułatwi Ci start na wyższe uczelnie i do służb mundurowych.
 • klasie detektywistycznej nauczysz się ujawniać i zabezpieczać ślady daktyloskopijne, opanujesz podstawy wiedzy o prawie karnym.
 • Bierzemy udział w projekcie MON “Edukacja wojskowa”.
 • Możesz zwiedzać inne kraje i poznawać ich kulturę dzięki międzynarodowej wymianie z krajami Unii Europejskiej – ERASMUS+.
 • Z nami zrealizujesz swoje pasje.

Więcej dowiesz się TUTAJ


Skip to content