• Niedziela, 27 września 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

OBIADY-WAŻNE

Informujemy, że obiady dla klas 4-8 będą wydawane podczas dwóch długich przerw o godz:

12:10-12:30 ( KLASY 4,6)
13:15-13:35   ( KLASY 5,7,8)

Na teren stołówki uczniowie mogą wejść po uprzedniej dezynfekcji rąk przy wejściu oraz stosując się do wytycznych GISu i wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie placówki. Użytkownicy stołówki zobowiązani są do zachowywania reżimu sanitarnego.
Ilość uczniów na terenie stołówki uzależniona jest od ilości wolnych miejsc przy stolikach.

Z uwagi na problemy techniczne z dostępem do aplikacji UONET+ OPŁATY prosimy o wypłaty za obiady na wrzesień na numery kont:

Uczniowie klas 1-8 oraz pracownicy:

54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

Oddział przedszkolny „0”:

39 1240 1503 1111 0010 0156 3310