• Sobota, 2 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

DOBRE PRAKTYKI – scenariusze


Na tej stronie przedstawiamy przykłady dobrej praktyki.

Oddziały Przedszkolne

Jak efektywnie wspomagać ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? … link

Świetlica

Klasy I – III

Konkursy dla uczniów klas 0-III - link

Klasy IV – VIII

Konkursy z przedmiotów ścisłych - link
Konkursy sportowe - link
Konkursy humanistyczne - link

Poniżej linki do szkoleń z pakietu Ms Office 365.

Links:
[1] Webinarium 1 – wprowadzenie do Office 365
[2] Webinarium 2 – Microsoft Teams – zespoły, konwersacje, lekcje zdalne
[3] Webinarium 3 – zadania i testy
[4] Webinarium 4 – wprowadzenie OneNote cz.1
[5] Webinarium 5 – OneNote cz.2
[6] Webinarium 6 – inne aplikacje dla edukacji

Skip to content