• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Mistrz dobrych manier w świetlicy

W piątek 3 marca odbył się w naszej świetlicy konkurs na ,,Mistrza dobrych manier’’. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, podnoszenie kultury osobistej uczniów oraz wyrabianie szacunku dla siebie i innych. Komisja konkursowa przydzielała drużynom odpowiednią ilość punktów za każde zadanie. Pod uwagę była też brana umiejętność współpracy w grupie, kulturalne zachowanie podczas konkursu uczestników, sposób odnoszenia się do siebie nawzajem, do drużyny i do nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością zasad właściwego zachowania oraz wysoką kulturą osobistą. Na koniec turnieju wiedzy uczestnicy dostali dyplom i słodką niespodziankę. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Skip to content