• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

LIST DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

Witam Państwa serdecznie jako nowy dyrektor szkoły. Wiem, jak bardzo brakowało Państwu i Nauczycielom bezpośredniego kontaktu ze szkołą. Nie wyobrażam sobie skutecznego zarządzania placówką bez kontaktu z Państwem, dlatego ustanawiam dzień konsultacji Rodziców/Opiekunów z Dyrektorem szkoły w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00 po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu. Przede mną ogromne wyzwanie, którego się podjęłam w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo Uczniów i wszystkich Pracowników placówki.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju nie jest łatwa. Wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Szczegółowe zasady na terenie szkoły ustala Dyrektor w oparciu o prawo oświatowe, wytyczne MEN, GIS, MZ oraz rekomendacje Organu Prowadzącego i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W trosce o naszych bezpieczeństwo oraz zdrowie Uczniów i Pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Są one sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły. Proszę Państwa o systematyczne odwiedzanie jej i zapoznawanie się z moimi komunikatami.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w trybie stacjonarnym, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Jednocześnie informuję, że rozpoczął się remont boisk szkolnych, dlatego przebywanie dzieci na ich terenie jest zabronione!

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

Skip to content