• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Lekcja muzealna w Skansenie

17.04. 2023r. Uczniowie klasy 3c uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z otoczeniem i warunkami w jakich żyli i bawili
się, niespełna 100 lat temu, dzieci wiejskie oraz dzieci z rodziny ziemiańskiej. Uczniowie
wcielając się w te postaci, poznawali ich dzieciństwo, a także wyposażenie mieszkań.
W izbie wiejskiej dzieci oglądały przykłady zabawek wykonanych na wzór zabawek małych
mieszkańców (kółko toczone, wózek czterokołowy, tarapat). Przy pomocy rekwizytów, takich
jak nosidła do wody czy maselnica, poznawały niełatwą codzienność życia dzieci wiejskich.
Potem przenieśliśmy się do dworu ziemiańskiego. Tu, w pokoju chłopięcym i w salonie dzieci
poznawały zainteresowania małych mieszkańców. Tę niezwykłą lekcję zakończył spacer po
parku dworskim, częstym miejscu zabaw dzieci ziemiańskich.

Skip to content