• Sobota, 10 czerwca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Lekcja edukacyjna w świetlicy

10 marca, dla dzieci w świetlicy, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne pt. „Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby”. Organizatorem tego wydarzenia był Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Lublinie. Celem lekcji było poznanie zasad ochrony swojego zdrowia przed mikroorganizmami poprzez wdrażanie zdrowego stylu życia i racjonalne zachowania; poznanie zagrożeń związanych z obecną sytuacja epidemiologiczną – koronawirusem, podnoszenie świadomości  na temat dbania o higienę osobistą oraz dbałości o zdrowie własne, rówieśników i osób z otoczenia.

Skip to content