• Piątek, 9 czerwca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Laboratoria Edukacyjne

11 – 13 wrzesień 2019 roku to inauguracja Klubu SUS w Wildze.  Tegoroczną pracę zainaugurowała Polsko Amerykańska Akademia Dyrektorów (PAPA) i konferencja inauguracyjna dla liderów szkół klubowych. 

Polsko Amerykańska Akademia Dyrektorów (PAPA)  zgromadziła w Wildze dyrektorów i wicedyrektorów szkół, które kontynuują działania w Klubie, w tym nasza szkoła – Szkoła Laboratoryjna.  Na tym spotkaniu gościli: Marianna Hajdukiewicz – dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jędrzej Witkowski – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, Danuta Sterna i Jacek Strzemieczny – eksperci merytoryczni programu Szkoła Ucząca Się.

Głównym tematem tegorocznej PAPA była współpraca w szkole i jej znaczenie. Dyrektorzy pracowali nad tymi zagadnieniami pod kierunkiem Williama Strouda, amerykańskiego eksperta, który od kilku lat dzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami, aby pomóc w przeprowadzeniu zmian w szkołach. W ramach działań powstały wyzwania do pracy na bieżący rok szkolny dla szkół, baza wymiany miedzy szkołami klubowymi. Wspólnie zastanawialiśmy się także nad tym, jak przygotować w szkole strukturę i harmonogram spotkań nauczycieli, jak wzmocnić szkolnych liderów i zespół nauczycieli, aby zapewnić sukces w realizacji szkolnego wyzwania.

Grupa nauczycieli współpracujących – LAB APU

Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia, wprowadzania zmian, modyfikowania własnego warsztatu pracy. W naszej szkole nauczyciele zawsze mieli i mają możliwość do realizowania własnych potrzeb, zainteresowań oraz poszukiwania nowych dróg rozwoju zawodowego. Dwanaście lat temu, grupa nauczycieli rozpoczęła pracę nad wdrażaniem oceniania kształtującego. Wtedy też zaangażowaliśmy się w program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej – KLUBU SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ, który zrzesza szkoły zainteresowane doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się.

Nasze działania koncentrowały się wokół praktyk współpracy nauczycieli jako jednej z form doskonalenia pracy szkoły stosowanej w wielu systemach edukacyjnych na całym świecie. My zajęliśmy się ANALIZĄ PRAC UCZNIÓW. A dlaczego? Zaintrygowało nas w niej refleksyjne podejście do własnego warsztatu pracy, ale również zespołowe jego potraktowanie. Każdą lekcję nauczyciel poddaje refleksji. Szuka dowodów na uczenie się uczniów. Prace uczniów mogą takich dowodów dostarczać. Nauczyciel planując zadanie edukacyjne powinien być świadomy, tego na jakim etapie ucznia się są jego uczniowie. Zaobserwowanie tego etapu jest dość trudne. Planując zadanie nauczyciel musi być świadomy tego, co jego uczniowie już wiedzą i potrafią.  Ułatwia to  Analiza Prac Uczniów.

Ta praktyka początkowo była wdrażana w dwóch szkołach w kraju: Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie  i Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Obecnie do tych szkół dołączają inne placówki. Dzięki tej praktyce nauczyciele mogą wymieniać się doświadczeniami i poprawiać jakość tworzonych zadań edukacyjnych.

Z naszych doświadczeń wynika, że dzięki stosowaniu praktyki istotne naszym zdaniem jest zwrócenie uwagi na treść i rodzaj zadań edukacyjnych oraz na możliwość poprawienia ich jakości, a tym samym podniesienie jakości nauczania. Jest to nierozerwalnie powiązane z kształtowaniem kompetencji kluczowych. Przy planowaniu zadań wykorzystujemy zasady oceniania kształtującego, czyli określamy cele i kryteria do lekcji, zadania, planujemy samoocenę i ocenę koleżeńską, a także organizujemy wzajemnie uczenie się uczniów.

N.Bielak-Łuszczakiewicz, Anita Huzarek-Gwardjak, Justyna Wiśniewska

NASZ BANK POMYSŁÓW:

biblioteka 2p30

Tagi

Skip to content