• Niedziela, 27 września 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Konkursy świetlicowe

Prosimy o dostarczanie prac wykonanych przez dzieci podczas zdalnego nauczania na konkursy świetlicowe.

Termin składania prac: 15.09 – 25.09.2020r.

Sale:
„Wymarzony Dzień Dziecka” s. 10
„J. P. II – ilustracja do cytatu…” s. 10
„Wielkanocne jajo” s. 8
„Zwierzaki cudaki” s. 11
„Malowane zdrowie” s. 8

Prace muszą być zabezpieczone, np. w koszulkach oraz podpisane: imię, nazwisko, klasa, nazwa konkursu.