• Niedziela, 27 września 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Komunikaty i Zarządzenia Dyrektora Szkoły

KOMUNIKATY

Komunikat z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie:
Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

07-09-2020
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!
Witam Państwa serdecznie jako nowy dyrektor szkoły.
Wiem, jak bardzo brakowało Państwu i Nauczycielom bezpośredniego kontaktu ze szkołą. Nie wyobrażam sobie skutecznego zarządzania placówką bez kontaktu z Państwem, dlatego ustanawiam dzień konsultacji Rodziców/Opiekunów z Dyrektorem szkoły w każdy czwartek w godz. 15.00 – 17.00 po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu. Przede mną ogromne wyzwanie, którego się podjęłam w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo Uczniów i wszystkich Pracowników placówki. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju nie jest łatwa. Wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Szczegółowe zasady na terenie szkoły ustala Dyrektor w oparciu o prawo oświatowe, wytyczne MEN, GIS, MZ oraz rekomendacje Organu Prowadzącego i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W trosce o naszych bezpieczeństwo oraz zdrowie Uczniów i Pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Są one sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły. Proszę Państwa o systematyczne odwiedzanie jej i zapoznawanie się z moimi komunikatami.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w trybie stacjonarnym, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Jednocześnie informuję, że rozpoczął się remont boisk szkolnych, dlatego przebywanie dzieci na ich terenie jest zabronione!
Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
Czytaj więcej: LIST-DO-RODZICÓW-ZEBRANIA-IX-2020

02-09-2020
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!
Dziękuję Państwu za zrozumienie i przestrzeganie ustalonych w szkole zasad dotyczących przebywania Państwa w wyznaczonych miejscach na terenie naszej szkoły. Są Państwo w zdecydowanej większości. Niestety, zdarzyły się dzisiaj incydenty wtargnięcia nielicznych Rodziców do sal świetlicowych,  świadomego przekroczenia wyznaczonych taśmą linii, a nawet wizyty w sekretariacie szkoły.
Przypominam, że przybycie Państwa do szkoły jest możliwe po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu i podlega ewidencji.
W związku z powyższym, kierując się troską o bezpieczeństwo wszystkich dzieci, uczniów i pracowników szkoły, będę zmuszona od piątku, tj. dn. 4 września br. zamknąć szkołę, jeżeli jutro podobne zdarzenia będą miały miejsce.
Apeluję do Państwa o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących procedur.
Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Wiślicka

ZARZĄDZENIA

PROCEDURY