• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

KOMUNIKAT ÓSMOKLASIŚCI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content