• Sobota, 24 lipca 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Kolejny międzynarodowy sukces uczennic Pani Katarzyny Stanuch

ALICJA FALBA LAUREATKĄ III Miejsca, a ALICJA NOWOSADZKA wyróżniona kwalifikacją do wystawy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego – PRZYRODA W KOLORACH 2021 Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie

W dniu 11 czerwca 2021 r. zakończyły się obrady Jury XI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego – PRZYRODA W KOLORACH 2021. Tegoroczna edycja nadal odbywała się w szczególnych warunkach trwającej pandemii koronawirusa.

Na konkurs nadesłano 1048 prac, najwięcej z Polski oraz z Chin.
W tegorocznej edycji przeważały prace malarskie i rysunkowe, znaczną część stanowiły również fotografie oraz formy przestrzenne.
Jury obradowało w składzie:
Przewodniczący Piotr Lutyński  – artysta malarz, rzeźbiarz, autor akcji, instalacji, obiektów i rysunków.  
Jurorzy:
Andrzej Łazarz – artysta malarz, Dyrektor MDK,
Jacek Pasieczny – artysta malarz, wykładowca akademicki UP
Monika Ćwik – kierownik Działu Artystycznego MDK, nauczyciel.

Jury w trakcie obrad w dniu 11 czerwca 2021 r. przyznało  I, II, III miejsca, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy  w  kategoriach technik wykonania oraz wiekowych – od 3 do 21 lat.
Wybrano również jedną z prac jako ilustrację do plakatu, przyznając jednocześnie  Nagrodę Dyrektora MDK.

Z uwagi na konieczność stosowania wymogów reżimu sanitarnego oraz ograniczeń podyktowanych zaleceniami GIS, wystawy prac uczestników nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy będzie można oglądać w wersji internetowej – prezentacja prac i foto-relacja z Galerii KONTUR przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie.
Uczestnicy, którzy zdobyli „Kwalifikacje do wystawy” oraz „Wyróżnienia” otrzymają dyplomy,natomiast laureaci, którzy zdobyli I, II lub III miejsce  dyplomy oraz nagrody książkowe. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną dyplomy oraz nagrody można  odbierać od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 16 lipca 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem MDK.
Nagrody nie odebrane w terminie od dnia (1 lipca 2021 r. do dnia 16 lipca 2021 r.) przechodzą do puli następnej edycji Konkursu. Możemy przesłać (od dnia 1 lipca 2021 r.) skan dyplomu na prośbę przesłaną mailem na adres mdkgrunwaldzka@poczta.fm (w tytule należy wpisać ”Dyplom – Przyroda w Kolorach 2021”).