• Poniedziałek, 4 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Możliwość korzystania z basenu

Informujemy, iż szkoła udostępnia nieodpłatnie basen na kartę 60+ w każdy piątek tygodnia od godz. 20.00 do 20.45.
Proszę zgłaszać  się po kartę seniora do Pań na basenie w celu pobrania karnetu.  
Informujemy również, iż szkoła udostępnia nieodpłatnie wejście na basen na kartę multisport w dniach: wtorki godz. 18.55 – 19.40 oraz czwartki godz. 20.00 – 20.45.

UWAGA

W celu pobierania karnetów na basen „luźne pływanie” oraz karnetów dla „Seniorów” prosimy wchodzić wejściem „C” –  od strony obiektów sportowych po godz. 17.00. Karnety są dostępne u Pań z obsługi basenu.

10-09-2020

UWAGA – KARNETY
Informujemy, iż   opłata za karnety na basen będzie obejmowała cały kwartał od 14.09.2020 do 15.12.2020r.
Opłaty za nabycie karnetu wnoszone mogą być wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto szkoły
PEKAO S.A V O/Lublin 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525
Karnety będą wydawane na podstawie wyciągów bankowych lub okazaniu dowodu przelewu i będą do odebrania na basenie (u Pań z obsługi).
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz opłata za karnet  z wybranym dniem tygodnia. Opłata za III kwartał 2020 wynosi:
Wtorek – godz. 2000– 2045 opłata 140 zł – 14 wejść

Możliwość wykupienia karnetów na korzystanie z krytej pływalni przy SP30 Lublin w roku szkolnym 2020/2021.
Cena karnetu wynosi 10,00 zł na wejście.


UWAGA
W celu pobierania karnetów na basen „luźne pływanie” oraz karnetów dla „Seniorów” prosimy wchodzić wejściem „C” –  od strony obiektów sportowych po godz. 17.00. Karnety są dostępne u Pań z obsługi basenu.

Skip to content