• Wtorek, 28 marca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

KARNETY NA BASEN

Informujemy, że opłata za karnety na basen będzie obejmowała cały kwartał od 03.01.2023 do 30.03.2023r. 

Opłaty za nabycie karnetu wnoszone mogą być wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto szkoły

PEKAO S.A V O/Lublin 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525

Karnety będą wydawane na podstawie wyciągów bankowych lub okazaniu dowodu przelewu i będą do odebrania u  Pań z obsługi na basenie.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz opłata za karnet  z wybranym dniem tygodnia. Opłata za  I kwartał 2023  wynosi:

Wtorek – godz. 1930 – 2015 opłata 156 zł – 13  wejść

Czwartek –  godz. 2015– 2100  opłata 156 zł – 13 wejść

Skip to content