• Poniedziałek, 13 lipca 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Jak pracujemy w czasie egzaminów?

W dniach 16,17,18 czerwca odbywają się egzaminy ósmoklasisty.
W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.
Świetlica i oddziały przedszkolne też nie będą prowadzić zajęć opiekuńczo-wychowawczych.