• Niedziela, 24 września 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Informacje Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

1. Drodzy Rodzice i Opiekunowie,  ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne i to od Was zależy czy ubezpieczycie dziecko.

Rada Rodziców przedłużyła umowę ubezpieczenia od NNW z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group – polisa nr PWC036076,

suma ubezpieczenia 20 000zł.

Koszt ubezpieczenia: 50 zł za pierwsze dziecko, drugie i kolejne 50% składki, czyli 25zł.

Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasowego na pierwszym zebraniu lub na konto Rady Rodziców 21 1020 3150 0000 3302 0003 1765 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę i dopisek NNW) nie później niż do 15 października – wymagany podpis Rodzica/Opiekuna na oświadczeniu grupowym lub indywidualnym. Oświadczenie indywidualne do pobrania na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu będą znajdować się z zakładce Rada Rodziców.

2. W roku szkolnym 2022\2023 składka na rzecz wyprawki świetlicowej zostaje niezmienna tj. 30zł/semestr. Opłata obowiązuje wszystkie dzieci zapisane do świetlicy szkolnej.

Wpłat można dokonywać u skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców w tytule podając imię i nazwisko dziecka, klasę i dopisek składka świetlicowa.

3. Wysokość dobrowolnej wpłaty na rzecz funduszu Rady Rodziców zostaje również niezmienna, czyli 30zł/uczeń/rok przy rodzeństwach 40zł/rok, trzecie i kolejne dzieci zwolnione z opłaty.

Wpłaty podobnie jak, powyżej, czyli u skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców w tytule podając imię i nazwisko dziecka, klasę i dopisek rada rodziców.

4. Proszę o możliwość kontynuowania programu „Różowa skrzynka”, który pomimo nieprzychylnych opinii niektórych nauczycieli jak i rodziców okazał się trafiony i bardzo potrzebny.

Zawartość – środki higieniczne nie były w sposób niewłaściwy rozrzucane po szkolnych toaletach a pożytkowane przez potrzebujące uczennice.

Jeśli Państwa klasa ma ochotę wspomóc zakup środków higienicznych na wyposażenie trzech funkcjonujących w szkole skrzynek to proszę o przekazanie środków pieniężnych na konto Rady Rodziców w dowolnej kwocie (w tytule podając klasę i dopisek różowe skrzynki) lub samodzielny zakup środków i przekazanie ich do mnie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy radarodzicowsp30lublin@wp.pl lub telefoniczny 506 215 434

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Kodzis

Skip to content