• Sobota, 2 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Informacje Rady Rodziców na rok szkolny 2021\2022

1. Drodzy Rodzice i Opiekunowieubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne i to od Was zależy czy ubezpieczycie dziecko.

Rada Rodziców przedłużyła umowę ubezpieczenia od NNW z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group – polisa nr PWB477200,
suma ubezpieczenia 20 000zł.
Koszt ubezpieczenia: 50 zł za pierwsze dziecko, drugie i kolejne 25zł.

Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasowego na pierwszym zebraniu lub na konto Rady Rodziców 21 1020 3150 0000 3302 0003 1765 (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę i dopisek NNW) nie później niż do 15 października – wymagany podpis Rodzica/Opiekuna na oświadczeniu grupowym lub indywidualnym.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się z zakładce Rada Rodziców.

2. W roku szkolnym 2021\2022 składka na rzecz wyprawki świetlicowej zostaje niezmienna tj. 30zł/semestr. Wpłat można dokonywać u skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców w tytule podając imię i nazwisko dziecka, klasę i dopisek składka świetlicowa.

3. Wysokość dobrowolnej wpłaty na rzecz funduszu Rady Rodziców zostanie ustalona na pierwszym zebraniu i przekazana Państwu za pośrednictwem strony szkoły.

Wpłaty podobnie jak powyżej, czyli u skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców w tytule podając imię i nazwisko dziecka, klasę i dopisek rada rodziców.

Gorąco zachęcam do dokonywania wpłat, gdyż wszystkie wpłacone przez Państwa środki wracają do dzieci.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy radarodzicowsp30lublin@wp.pl lub telefoniczny 517 689 144

Przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Kodzis

Skip to content